Actualitate

(P) ANUNȚ PUBLIC- PRIMĂRIA BUZĂU

Astăzi, 18.09.2023, primarul Municipiului Buzău anunță deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a următorului act cu caracter normativ:

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 188/18.09.2023 privind schimbarea categoriei de folosință a unor terenuri din „arabil/curți construcții” în „drum” și atribuirea denumirii de „Intrarea Parașutiștilor” imobilului cu numărul cadastral 73786.

 Înscrisurile aferente proiectului de act normativ sunt:

   -proiectul de hotărâre, împreună cu anexele.

-referatul de aprobare al primarului municipiului Buzău;

-raportul de specialitate comun al Serviciului Evidenţă Patrimoniu şi Licitaţii  și Biroului Cadastru Imobiliar și Edilitar, Avizări.

Documentația poate fi consultată:

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus procedurii de transparenţă decizională se pot depune până la data de 16.10.2023, ora 10:00:   

 Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată în scris.
Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie la următoarele date de contact: telefon: 0238.723.371, e-mail: petronela.jipa@primariabuzau.ro, persoană de contact: Jipa Petronela.

PRIMARUL MUNICIPIULUI BUZĂU, Constantin TOMA