Actualitate

ANUNȚ PUBLIC – Nomenclator stradal

Primarul Municipiului Buzău anunță deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a următorului act normativ:

Proiect de hotărâre nr. 107/18.05.2023 privind completarea și actualizarea Nomenclatorului Stradal al municipiului Buzău, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Buzău nr. 101/26.06.2015.

Înscrisurile aferente proiectului de act normativ sunt:

   -proiectul de hotărâre, împreună cu anexa.

   -referatul de aprobare al primarului municipiului Buzău.

              -raportul de specialitate al al Biroului Cadastru Imobiliar și Edilitar, Avizări din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Buzău.

Documentația poate fi consultată:

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus procedurii de transparenţă decizională se pot depune până la data de 20.06.2023, ora 10:00:   

 Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată în scris.
      Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie la următoarele date de contact: telefon: 0238.723.371, e-mail: petronela.jipa@primariabuzau.ro, persoană de contact: Jipa Petronela.

PRIMARUL MUNICIPIULUI BUZĂU, Constantin TOMA