Actualitate

Au încălcat drepturile angajaților. Zeci de patroni din Buzău, sancționați de ITM

Bilanț îngrijorător prezentat de ITM Buzău. Zeci de patroni au fost sancționați pentru abateri grave în domeniul legislației în muncă, iar cele mai întâlnite sunt folosirea personalului fără contracte de muncă,  neplata salariilor și neacordarea concediilor de odihnă.  Este situația scoasă la suprafață de ultimele controale făcute, în primul trimestru al acestui an, la 269 de firme din Buzău. După verificări au curs amenzile.

”În trimestrul lI 2023 au fost identificați 15 angajatori care nu au încheiat cel târziu în ziua anterioară începerii activităţii în formă scrisă contract individual de muncă, prin consimțământul părţilor, pentru fiecare persoană primită la muncă, fie nu au transmis elementele contractelor individuale de muncă în registrul general de evidența salariaților cel târziu în ziua anterioară începerii activităţii, fie au primit la muncă persoane care aveau contractul individual de muncă suspendat sau au primit la muncă persoane cu depășirea timpului de muncă stabilit în cadrul unui contract individual de munca cu timp parțial”, informeză ITM Buzău.

În total, acești patroni aveau la muncă, fără forme legale, 18 persoane.

”Au fost aplicate 10 sancţiuni astfel amenzi în cuantum de 260.000 lei ST 7 avertismente”, mai spun inspectorii de muncă.

Lista neregulilor descoperite a fost însă mult mai lungă astfel că în total 34 de angajatori au fost sancționați cu un număr total de 47 de sancțiuni contravenționale (21 amenzi contravenţionale în cuantum de 284.900 lei si 26 avertismente).

Deficientele frecvent constatate:

  • neîncheierea în forma scrisă a contractului individual de muncă anterior începerii activității,
  • transmiterea cu întârziere a elementelor contractului individual de muncă, a suspendărilor, reluărilor de activitate în REVISAL;
  • neîntocmirea actelor de încetare a raporturilor de muncă;
  • lipsă evidență timp de muncă ,cu evidențiere ora de începere și ora sfârşit program de muncă la
  • fiecare loc de muncă organizat de angajator:
  • neplata drepturilor salariale;
  • neîndeplinirea masurilor dispuse de inspectori de muncă prin actele de control
  • neacordare concediu odihnă, necompensarea acestuia la încetarea raporturilor de muncă;
  • nerespectarea dispoziţiilor privind munca suplimentară și a repausului săptămânal.

”S-au dispus 793 măsuri cu termene precise de realizare pentru remedierea neconformităţilor constatate de inspectorii de muncă”, mai spun reprezentanții ITM.