Actualitate

E mare nevoie de pompieri! Tinerii interesați de un job la ISU vor fi pregătiți în școlile M.Ap.N.

Un schimb interesant de elevi va avea loc anul acesta între școli. M.Ap.N. va susține procesul educațional al celor de la ISU Buzău, preluând candidații dornici de o carieră de pompier. Concret, tinerii interesați vor fi școliți în școli aparținând armatei, ca ulterior să fie repartizați la ISU, la finele pregătirii.

Aproximativ 50 de locuri sunt disponibile pentru tinerii dornici să îmbrățișeze meseria de pompier. Școlile în care vor învăța aceștia sunt pentru învățământ superior și postliceal, după cum urmează:

Concret, tinerii sunt așteptați la sediul ISU Buzău, pe str. Bistriţei nr. 51, în fiecare zi de luni – vineri între orele 09:00-16:00 pentru a completa formularele de admitere.

I.S.U. Buzău recrutează candidaţi pentru participarea la concursurile de admitere în instituţiile de învăţământ ale M.Ap.N. ce pregătesc personal pentru nevoile unităţilor M.A.I.Recrutarea candidaților de pe raza județului Buzău se va realiza, la sediul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Neron Lupaşcu” al judeţului Buzău din municipiul Buzău, str. Bistriţei nr. 51, în fiecare zi de luni – vineri între orele 09:00-16:00, prin intermediul structurii de resurse umane, unde vor fi depuse documentele necesare pentru constituirea dosarelor sau acestea pot fi trimise la adresa de mail resurseumanebz@yahoo.com.Alte informații pot fi obținute la adresa web www.isubuzau.ro , secțiunea Recrutări. #ISUBUZĂU#POMPIERII#MAPN,

, au precizat reprezentanții ISU Buzău pe pagina de Facebook

Însă, candidații trebuie să îndeplinească o serie de condiții legale pentru a se putea înscrie:

a) să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;

b) să cunoască limba română, scris şi vorbit;

c) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;

d) să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic;

e) să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi sau îi împlinească în cursul anului în care participă la concursul de admitere;

f) să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat; Nesecret Nr. 1109662 din 17.08.2023 Exemplar unic 2

g) să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;

h) să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;

i) să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;

j) să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;

k) să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;

l) să îndeplinească condiţiile de ocupare prevăzute în fişa postului, pentru încadrarea în funcţii de cadre militare prin rechemare în activitate, încadrare directă sau transfer din cadrul instituţiilor din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională

De asemenea, există și o serie de criterii specifice în vederea înscrierilor:

a) să aibă vârsta de până la 27 de ani, împliniţi în anul participării la concursul de admitere;

b) să nu aibă tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară – verificarea cerinţei se realizează cu ocazia examinării medicale;

c) să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puţin 9,00, cu excepţia candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului;

d) să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ;

Mai multe informații despre actele necesare înscrierii AICI.

Etichete