Actualitate

(P) ANUNȚ privind organizarea ședinței publice din data de 28 FEBRUARIE 2024

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 831/2022 pentru
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 52/2003 privind
transparența decizională în administrația publică și în baza Dispoziției
nr. 39/26.02.2024 a Președintelui Consiliului Județean Buzău, vă aducem la
cunoștință că în data de 28 FEBRUARIE 2024, ora 10 00 , la sediul Consiliului
Județean Buzău, B-dul Nicolae Bălcescu, nr. 48 – sala Dimitrie Filipescu, va avea
loc ședința publică a Consiliului Județean Buzău, cu proiectul de hotărâre
nr. 47/2024 privind aprobarea documentației tehnico-economice – faza
Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnic-
economici și promovarea proiectului „Consolidarea și eficientizarea energetică a
clădirilor C1 și C14 – Spitalul Județean de Urgență Buzău, B-dul Stadionului nr.
7, județul Buzău” propus spre finanțare prin Programul Regional Sud-Est (PR SE)
2021-2027, Prioritatea 2, Obiectiv specific 2.1, Operațiunea B, înscris pe ordinea
de zi.

PREȘEDINTE,
PETRE-EMANOIL NEAGU

SECRETARUL GENERAL AL JUDEȚULUI BUZĂU
MIHAI-LAURENȚIU GAVRILĂ