Actualitate

(P) ANUNȚ PUBLIC-Primăria Municipiului Buzău

Astăzi, 03.08.2023, primarul Municipiului Buzău anunță deschiderea procedurii de
transparenţă decizională a procesului de elaborare a următorului act cu caracter normativ:

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 158/03.08.2023 pentru aprobarea Planului Urbanistic
Zonal ’’REABILITARE, CONSOLIDARE ȘI EXTINDERE CLĂDIRE P+M ÎN VEDEREA
AMENAJĂRII UNEI BISERICI PENTICOSTALE ,,BETLEEM” BUZĂU“.

Înscrisurile aferente proiectului de act normativ sunt:
-proiectul de hotărâre, împreună cu anexa și cu înscrisurile invocate în preambulul
proiectului de hotărâre;
-referatul de aprobare al primarului municipiului Buzău;
-raportul de specialitate al Arhitectului Șef.
Documentația poate fi consultată:
 pe pagina de internet a instituţiei, la www.primariabuzau.ro .  
 proiectul de act normativ se poate obţine în copie, pe bază de cerere depusă
la Biroul de relaţii cu publicul al instituţiei.
Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act
normativ supus procedurii de transparenţă decizională se pot depune până la data de
14.09.2023, ora 10:00:   

 ca mesaj în format electronic, pe adresa de e-mail:
ghiseu.unic@primariabuzau.ro;
 prin poştă, pe adresa: Buzău, Piața Daciei, nr. 1, județul Buzău;
 la sediul instituţiei, la Registratură, la adresa: Buzău, Piața Daciei, nr. 1,
județul Buzău.
Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată în scris.
   Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie la următoarele date de contact:
telefon: 0238.723.371, e-mail: petronela.jipa@primariabuzau.ro, persoană de contact:
Jipa Petronela.

PRIMARUL MUNICIPIULUI BUZĂU,
Constantin TOMA