Actualitate

(P) ANUNŢ PUBLIC-Primăria Municipiului Buzău

În vederea implicării cetățenilor în procesul de informare publică a unui Plan
Urbanistic Zonal, aducem la cunoştinţă că, S.C. SOUFFLET MALT ROMANIA S.R.L., a
demarat etapa de elaborare a propunerilor pentru Planului Urbanistic Zonal pentru
„AUTORIZARE AMPLASARE SISTEM FOTOVOLTAIC“ în intravilanul mun. Buzău,
tarlaua 37, parcela 682/1, număr cadastral 53279.
Consultarea propunerilor pentru P.U.Z. se poate face pe site-ul
www.primariabuzau.ro > secţiunea Urbanism > Anunţuri publice privind documentaţii de
urbanism.
Propunerile / observațiile vor fi transmise prin poştă (Primăria Buzău, Piaţa
Daciei, nr. 1) sau on-line (cristina.stoicescu@primariabuzau.ro), până la data de
31.08.2023
Răspunsul la observaţiile transmise va fi afişat pe pagina de internet a Primăriei
Municipiului Buzău – www.primariabuzau.ro – în perioada: 01.09.2023 – 15.09.2023.
Cu stimă,

Constantin Toma,
Primarul Municipiului Buzău

Întocmit,
Ing. Cristina Stoicescu