Actualitate

(P) CJ BUZĂU- ANUNȚ privind organizarea ședinței publice din data de 13 MARTIE 2024

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 831/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică și în baza Dispoziției
nr. 66/11.03.2024 a Președintelui Consiliului Județean Buzău, vă aducem la cunoștință că în data de 13 MARTIE 2024, ora 1000, la sediul Consiliului Județean Buzău, B-dul Nicolae Bălcescu, nr. 48 – sala Dimitrie Filipescu, va avea loc ședința publică a Consiliului Județean Buzău, cu proiectul  de hotărâre  nr. 64/2024 privind aprobarea eliberării unor licențe de traseu pentru efectuarea serviciului public de transport rutier județean de persoane prin curse regulate la nivelul Județului Buzău pentru grupa de trasee 04 din Programul de transport, înscris pe ordinea de zi.

PREȘEDINTE,

PETRE-EMANOIL NEAGU