Actualitate

(P) CONCURSUL PENTRU OCUPAREA FUNCȚIILOR VACANTE DE DIRECTOR ȘI DIRECTOR ADJUNCT DIN UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT DIN JUDEȚUL BUZĂU – 2021

Inspectoratul Școlar Județean Buzău anunță organizarea concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din județul Buzău.

LISTA FUNCȚIILOR VACANTE DE DIRECTOR ȘI DIRECTOR ADJUNCT DIN UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT DIN JUDEȚUL BUZĂU – 2021

Nr. crt Unitatea de învățământ Funcția de conducere vacantă
Director Director adjunct
  ŞCOALA GIMNAZIALĂ COMUNA AMARU Director
  ȘCOALA GIMNAZIALĂ COMUNA GĂLBINAȘI Director
  ŞCOALA GIMNAZIALĂ COMUNA PIETROASELE Director
  ŞCOALA GIMNAZIALĂ “ION ROȘCA” COMUNA COCHIRLEANCA Director Director adjunct -1
  ŞCOALA GIMNAZIALĂ COMUNA CISLĂU Director
  ŞCOALA GIMNAZIALĂ “CONSTANTIN IVĂNESCU” COMUNA POŞTA CÂLNĂU Director Director adjunct-1
  CENTRUL ŞCOLAR DE EDUCAŢIE INCLUZIVĂ MUNICIPIUL BUZĂU Director Director adjunct-1
  LICEUL TEHNIC BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU Director Director adjunct-1
  LICEUL TEHNOLOGIC “DIMITRIE FILIPESCU” MUNICIPIUL BUZĂU Director Director adjunct-1
  LICEUL TEHNOLOGIC COMUNA VERNEŞTI Director Director adjunct-1
  ȘCOALA GIMNAZIALĂ COMUNA COLȚI Director
  ŞCOALA GIMNAZIALĂ COMUNA BUDA Director
  ŞCOALA GIMNAZIALĂ “CĂPITAN AVIATOR MIRCEA T. BĂDULESCU” MUNICIPIUL BUZĂU Director Director adjunct-1
  LICEUL TEHNOLOGIC COMUNA BECENI Director Director adjunct-1
  ŞCOALA GIMNAZIALĂ SAT MAXENU COMUNA ŢINTEŞTI Director Director adjunct-1
  ŞCOALA GIMNAZIALĂ COMUNA TOPLICENI Director
  ŞCOALA GIMNAZIALĂ SAT MODRENI COMUNA VALEA SALCIEI Director
  ŞCOALA GIMNAZIALĂ COMUNA BREAZA Director
  ŞCOALA GIMNAZIALĂ SAT LUNCA PRIPORULUI ORAŞ NEHOIU Director Director adjunct-1
  LICEUL TEHNOLOGIC SPECIAL PENTRU COPII CU DEFICIENȚE AUDITIVE MUNICPIUL BUZĂU Director
  ȘCOALA GIMNAZIALĂ COMUNA GLODEANU SILIȘTEA Director
  ŞCOALA GIMNAZIALĂ ” DUMITRU I. IONESCU” COMUNA CALVINI Director Director adjunct-1
  ŞCOALA GIMNAZIALĂ COMUNA BĂLĂCEANU Director
  ŞCOALA GIMNAZIALĂ COMUNA SĂPOCA Director
  ŞCOALA GIMNAZIALĂ COMUNA ODĂILE Director
  ŞCOALA GIMNAZIALĂ “NICOLAE EFRIMESCU” COMUNA SĂGEATA Director Director adjunct-1
  ŞCOALA GIMNAZIALĂ “PROF. CONSTANTIN DINCĂ” COMUNA ULMENI Director
  ŞCOALA GIMNAZIALĂ COMUNA ZIDURI Director
  ŞCOALA GIMNAZIALĂ “GHEORGHE MUNTEANU MURGOCI” COMUNA BISOCA Director
  ŞCOALA GIMNAZIALĂ “MIHAIL KOGĂLNICEANU” MUNICIPIUL BUZĂU Director Director adjunct-1
  ŞCOALA GIMNAZIALĂ COMUNA CILIBIA Director
  GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 3 MUNICIPIUL BUZĂU Director
  ŞCOALA GIMNAZIALĂ “GEORGE EMIL PALADE” MUNICIPIUL BUZĂU Director Director adjunct-1
  GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT “LUMEA COPILĂRIEI” MUNICIPIUL RÂMNICU SĂRAT Director
  ŞCOALA GIMNAZIALĂ COMUNA RACOVIŢENI Director
  ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 COMUNA RÂMNICELU Director Director adjunct-1
  ŞCOALA GIMNAZIALĂ “EPISCOP DIONISIE ROMANO” MUNICIPIUL BUZĂU Director
  LICEUL TEORETIC “NICOLAE IORGA” ORAŞ NEHOIU Director Director adjunct-1
  ŞCOALA GIMNAZIALĂ COMUNA VIPEREŞTI Director Director adjunct-1
  ȘCOALA GIMNAZIALĂ COMUNA GHERĂSENI Director
  LICEUL SPECIAL PENTRU DEFICIENȚI DE VEDERE MUNICIPIUL BUZĂU Director
  LICEUL TEHNOLOGIC ECONOMIC “ELINA MATEI BASARAB” MUNICIPIUL RÂMNICU SĂRAT Director
  LICEUL TEHNOLOGIC AGRICOL COMUNA SMEENI Director
  ŞCOALA GIMNAZIALĂ COMUNA SIRIU Director
  ŞCOALA GIMNAZIALĂ COMUNA VADU PAŞII Director Director adjunct-1
  ŞCOALA GIMNAZIALĂ COMUNA VÂLCELELE Director
  ŞCOALA GIMNAZIALĂ COMUNA MURGEŞTI Director
  ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 COMUNA PADINA Director
  ȘCOALA GIMNAZIALĂ COMUNA MĂGURA Director
  ŞCOALA GIMNAZIALĂ “ING. OPRIŞAN IARCA” COMUNA UNGURIU Director
  ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 7 MUNICIPIUL BUZĂU Director Director adjunct-1
  ŞCOALA GIMNAZIALĂ COMUNA ROBEASCA Director
  SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX “CHESARIE EPISCOPUL” MUNICIPIUL BUZĂU Director
  ŞCOALA GIMNAZIALĂ SAT HALEŞ COMUNA TISĂU Director
  ȘCOALA GIMNAZIALĂ COMUNA LARGU Director
  ŞCOALA GIMNAZIALĂ COMUNA SMEENI Director
  ȘCOALA GIMNAZIALĂ “PAMFIL GEORGIAN” COMUNA GURA TEGHII Director
  LICEUL TEHNOLOGIC MESERII ȘI SERVICII MUNICIPIUL BUZĂU Director Director adjunct-1
  ŞCOALA GIMNAZIALĂ “GHEORGHE HARITON” COMUNA SĂHĂTENI Director
  GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT “CEI ȘAPTE PITICI” MUNICIPIUL BUZĂU Director
  LICEUL TEHNOLOGIC “I. A. RĂDULESCU POGONEANU” ORAŞ POGOANELE Director Director adjunct-1
  ŞCOALA GIMNAZIALĂ COMUNA BLĂJANI Director
  ȘCOALA GIMNAZIALĂ COMUNA COSTEȘTI Director
  LICEUL DE ARTE “MARGARETA STERIAN” MUNICIPIUL BUZĂU Director Director adjunct-1
  ŞCOALA GIMNAZIALĂ SAT AMARA COMUNA BALTA ALBA Director
  ŞCOALA GIMNAZIALĂ COMUNA BRĂDEANU Director
  ŞCOALA GIMNAZIALĂ “P. H. ZANGOPOL” MUNICIPIUL BUZĂU Director
  ŞCOALA GIMNAZIALĂ “CONSTANTIN POPESCU” SAT FUNDENI COMUNA ZĂRNEŞTI Director
  GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 4 MUNICIPIUL BUZĂU Director
  ŞCOALA GIMNAZIALĂ SAT CÂNDEŞTI COMUNA VERNEŞTI Director
  ŞCOALA GIMNAZIALĂ COMUNA SCORŢOASA Director
  LICEUL TEHNOLOGIC “SF. MUCENIC SAVA” COMUNA BERCA Director Director adjunct-1
  ȘCOALA GIMNAZIALĂ COMUNA GREBĂNU Director Director adjunct-1
  ȘCOALA GIMNAZIALĂ COMUNA GLODEANU SĂRAT Director Director adjunct-1
  ŞCOALA GIMNAZIALĂ COMUNA CERNĂTEŞTI Director  
  ŞCOALA GIMNAZIALĂ COMUNA BOLDU Director
  ŞCOALA GIMNAZIALĂ “NICOLAE IOAN JILINSCHI” COMUNA VERNEŞTI Director
  ŞCOALA GIMNAZIALĂ COMUNA BOZIORU Director
  ŞCOALA GIMNAZIALĂ “ION CREANGĂ” MUNICIPIUL BUZĂU Director
  ŞCOALA GIMNAZIALĂ COMUNA C.A.ROSETTI Director
  ŞCOALA GIMNAZIALĂ “VASILE VOICULESCU” COMUNA PÂRSCOV Director
  ȘCOALA GIMNAZIALĂ COMUNA MĂRGĂRITEȘTI Director
  ȘCOALA GIMNAZIALĂ “ÎNV. CLEMENȚA BEȘCHEA” SAT CĂPĂȚÂNEȘTI COMUNA MĂRĂCINENI Director Director adjunct-1
  LICEUL TEHNOLOGIC “VICTOR FRUNZĂ” MUNICIPIUL RÂMNICU SĂRAT Director Director adjunct-1
  LICEUL TEHNOLOGIC “HENRI COANDĂ” MUNICIPIUL BUZĂU Director Director adjunct-1
  CLUBUL SPORTIV ŞCOLAR MUNICIPIUL BUZĂU Director Director adjunct-1
  COLEGIUL NAŢIONAL “B. P. HASDEU” MUNICIPIUL BUZĂU Director Director adjunct-1* *postul este în litigiu, contractul managerial va fi semnat cu anumite clauze
  COLEGIUL ECONOMIC MUNICIPIUL BUZĂU Director Director adjunct-1
  LICEUL TEORETIC ORAŞ POGOANELE Director Director adjunct-1
  ŞCOALA GIMNAZIALĂ “TACHE ŞI ECATERINA TOCILESCU” COMUNA VINTILĂ VODĂ Director
  GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 6 MUNICIPIUL BUZĂU Director
  GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 8 MUNICIPIUL BUZĂU Director
  ŞCOALA GIMNAZIALĂ COMUNA SĂRULEŞTI Director
  LICEUL TEORETIC “RADU VLĂDESCU” ORAŞ PĂTÂRLAGELE Director Director adjunct-1
  LICEUL TEORETIC “ALEXANDRU MARGHILOMAN” MUNICIPIUL BUZĂU Director Director adjunct-1
  ȘCOALA GIMNAZIALĂ “PROF. DR. ION ANGHEL” COMUNA LUCIU Director
  ŞCOALA GIMNAZIALĂ COMUNA NĂENI Director
  ŞCOALA GIMNAZIALĂ COMUNA FLORICA Director
  ŞCOALA GIMNAZIALĂ “NICU CONSTANTINESCU” MUNICIPIUL BUZĂU Director
  GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 10 MUNICIPIUL BUZĂU Director
  ŞCOALA GIMNAZIALĂ COMUNA CHILIILE Director
  ŞCOALA GIMNAZIALĂ COMUNA PĂNĂTĂU Director
  ŞCOALA GIMNAZIALĂ “GENERAL GRIGORE BAŞTAN” MUNICIPIUL BUZĂU Director
  ŞCOALA GIMNAZIALĂ COMUNA MÂNZĂLEŞTI Director
  GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL “ORIZONT” MUNICIPIUL RÂMNICU SĂRAT Director
  ŞCOALA GIMNAZIALĂ COMUNA PUIEŞTI Director
  LICEUL TEHNOLOGIC COMUNA LOPĂTARI Director
  LICEUL TEORETIC “ŞTEFAN CEL MARE” MUNICIPIUL RÂMNICU SĂRAT Director Director adjunct-1
  GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 18 MUNICIPIUL BUZĂU Director
  GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 9 MUNICIPIUL BUZĂU Director
  ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 11 MUNICIPIUL BUZĂU Director Director adjunct-2
  ŞCOALA GIMNAZIALĂ “NICOLAE TITULESCU” MUNICIPIUL BUZĂU Director
  ŞCOALA GIMNAZIALĂ “DR. ILIE PAVEL” MUNICIPIUL RÂMNICU SĂRAT Director
  COLEGIUL NAŢIONAL “ALEXANDRU VLAHUŢĂ” MUNICIPIUL RÂMNICU SĂRAT Director Director adjunct-1
  ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 6 MUNICIPIUL RÂMNICU SĂRAT Director
  ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 COMUNA CĂTINA Director
  ŞCOALA GIMNAZIALĂ COMUNA COZIENI Director
  ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 MUNICIPIUL RÂMNICU SĂRAT Director Director adjunct-1
  CENTRUL ŞCOLAR DE EDUCAŢIE INCLUZIVĂ MUNICIPIUL RÂMNICU SĂRAT Director
  ŞCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ MUNICIPIUL BUZĂU Director
  ŞCOALA GIMNAZIALĂ “GHEORGHE VERNESCU” MUNICIPIUL RÂMNICU SĂRAT Director Director adjunct-1
  ȘCOALA GIMNAZIALĂ COMUNA MIHĂILEȘTI Director
  PALATUL COPIILOR MUNICIPIUL BUZĂU Director Director adjunct-1
  GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT “BOBOCEI DIN MICRO III” MUNICIPIUL BUZĂU Director
  ŞCOALA GIMNAZIALĂ COMUNA MOVILA BANULUI Director
  ŞCOALA GIMNAZIALĂ COMUNA PODGORIA Director
  LICEUL TEHNOLOGIC “GRIGORE C. MOISIL” MUNICIPIUL BUZĂU Director
  ȘCOALA GIMNAZIALĂ COMUNA GHERGHEASA Director
  ŞCOALA GIMNAZIALĂ COMUNA STÂLPU Director
  COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC “SPIRU HARET” MUNICIPIUL BUZĂU Director Director adjunct-2
  ŞCOALA GIMNAZIALĂ “CONSTANTIN GIURESCU” COMUNA CHIOJDU Director
  GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT “MUGURAŞII” MUNICIPIUL RÂMNICU SĂRAT Director
  ŞCOALA GIMNAZIALĂ COMUNA CĂNEŞTI Director
  ŞCOALA GIMNAZIALĂ COMUNA VALEA RÂMNICULUI Director
  ŞCOALA GIMNAZIALĂ SAT BRĂTILEŞTI COMUNA BRĂEŞTI Director
  ŞCOALA GIMNAZIALĂ COMUNA SCUTELNICI Director
  LICEUL CU PROGRAM SPORTIV “IOLANDA BALAŞ SOTER” MUNICIPIUL BUZĂU Director Director adjunct-1
  LICEUL TEHNOLOGIC ORAŞ PĂTÂRLAGELE Director Director adjunct-1
  ȘCOALA GIMNAZIALĂ COMUNA MEREI Director Director adjunct-1
  GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 1 MUNICIPIUL BUZĂU Director
  LICEUL AGRICOL “DR. C. ANGELESCU” MUNICIPIUL BUZĂU Director Director adjunct-1
  ŞCOALA GIMNAZIALĂ “VASILE CRISTOFOREANU” MUNICIPIUL RÂMNICU SĂRAT Director Director adjunct-1
  LICEUL TEHNOLOGIC COMUNA RUŞEŢU Director
  ŞCOALA GIMNAZIALĂ “SFÂNTUL APOSTOL ANDREI” MUNICIPIUL BUZĂU Director Director adjunct-1
  COLEGIUL NAŢIONAL “MIHAI EMINESCU” MUNICIPIUL BUZĂU Director Director adjunct-1

Metodologia de concurs, anexele la metodologie, calendarul, lista documentelor necesare înscrierii la concurs precum și lista funcțiilor de director și director adjunct vacante pentru concursul din învățământul preuniversitar se afișează la sediul și pe site-ul Inspectoratului Școlar Județean Buzău.

Inspector Școlar General,
Prof. Ionel Meiroșu