Actualitate

(P) CONSILIUL JUDEȚEAN BUZĂU-ANUNȚ privind organizarea ședinței publice din data de 09 FEBRUARIE 2024

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 831/2022 pentru
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 52/2003 privind
transparența decizională în administrația publică și în baza Dispoziției
nr. 21 din 30 februarie 2024 a Președintelui Consiliului Județean Buzău, vă
aducem la cunoștință că în data de 09 februarie 2024 ora 10 00 , la sediul
Consiliului Județean Buzău, B-dul Nicolae Bălcescu, nr. 48 – sala Dimitrie
Filipescu, va avea loc ședința publică a Consiliului Județean Buzău, cu
următoarea ordine de zi:
PROIECTE DE HOTĂRÂRE:

 1. Proiect de hotărâre nr. 19/2024 privind aprobarea utilizării în anul 2024 a
  excedentului anual al bugetului propriu al județului Buzău rezultat la
  încheierea exercițiului bugetar la 31 decembrie 2023;
 2. Proiect de hotărâre nr. 20/2024 privind aprobarea sumelor defalcate din
  taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor cu drumurile
  județene în anul 2024 și estimări pentru anii 2025-2027;
 3. Proiect de hotărâre nr. 21/2024 pentru aprobarea bugetului propriu al
  județului Buzău pe anul 2024;
 4. Proiect de hotărâre nr. 22/2024 pentru aprobarea bugetului de venituri și
  cheltuieli pe anul 2024 al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor
  Buzău;
 5. Proiect de hotărâre nr. 23/2024 pentru aprobarea bugetului de venituri și
  cheltuieli pe anul 2024 al Centrului Școlar de Educație Incluzivă Buzău;
 6. Proiect de hotărâre nr. 24/2024 pentru aprobarea bugetului de venituri și
  cheltuieli pe anul 2024 al Liceului Tehnologic Special pentru Copii cu
  Deficiențe Auditive Buzău;
 7. Proiect de hotărâre nr. 25/2024 pentru aprobarea bugetului de venituri și
  cheltuieli pe anul 2024 al Liceului Special pentru Deficienți de Vedere
  Buzău;
 8. Proiect de hotărâre nr. 26/2024 pentru aprobarea bugetului de venituri și
  cheltuieli pe anul 2024 al Centrului Județean de Resurse și Asistență
  Educațională Buzău;
 9. Proiect de hotărâre nr. 27/2024 pentru aprobarea bugetului de venituri și
  cheltuieli pe anul 2024 al Centrului Școlar de Educație Incluzivă
  Rm. Sărat;
 10. Proiect de hotărâre nr. 28/2024 pentru aprobarea bugetului de venituri și
  cheltuieli pe anul 2024 al Spitalului Județean de Urgență Buzău;
 11. Proiect de hotărâre nr. 29/2024 pentru aprobarea bugetului de venituri și
  cheltuieli pe anul 2024 al Bibliotecii Județene „Vasile Voiculescu” Buzău;
 12. Proiect de hotărâre nr. 30/2024 pentru aprobarea bugetului de venituri și
  cheltuieli pe anul 2023 al Muzeului Județean Buzău;
 13. Proiect de hotărâre nr. 31/2024 pentru aprobarea bugetului de venituri și
  cheltuieli pe anul 2024 al Teatrului „George Ciprian” Buzău;
 14. Proiect de hotărâre nr. 32/2024 pentru aprobarea bugetului de venituri și
  cheltuieli pe anul 2024 al Centrului Județean de Cultură și Artă Buzău;
 15. Proiect de hotărâre nr. 33/2024 pentru aprobarea bugetului de venituri și
  cheltuieli pe anul 2024 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția
  Copilului Buzău;
 16. Proiect de hotărâre nr. 34/2024 pentru aprobarea Programului anual al
  finanțărilor nerambursabile pentru domeniile asistență socială, sport și
  tineret din bugetul propriu al județului Buzău pentru anul 2024;
 17. Proiect de hotărâre nr. 35/2024 pentru aprobarea Programului Anual de
  Achiziţii Publice al Consiliului Judeţean Buzău pentru anul 2024;
 18. Proiect de hotărâre nr. 36/2024 privind aprobarea pentru anul 2024 a
  Programului de lucrări de întreţinere curentă/periodică şi reparaţii,
  consolidări, modernizări, reabilitări pentru drumurile şi podurile aflate în
  administrarea Consiliului Judeţean Buzău și respectiv a Programului de
  lucrări de reabilitare, modernizare şi/sau asfaltare a drumurilor şi podurilor
  aflate în administrarea Consiliului Judeţean Buzău prin Programul Naţional
  de Dezvoltare Locală, prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”
  și prin Planul Național de Redresare și Reziliență
 19. Proiect de hotărâre nr. 37/2024 pentru darea în administrarea Muzeului
  Județean Buzău a imobilului proprietate publică a județului Buzău situat în
  municipiul Buzău B-dul – Nicolae Bălcescu nr. 40;
 20. Proiect de hotărâre nr. 38/2024 privind aprobarea tarifelor/prețurilor
  pentru prestațiile Societății „Domenii Prest Serv” SRL în baza contractelor
  de delegare a gestiunii unor activități ale serviciului public de administrare a
  domeniului public și privat al Județului Buzău, respectiv servicii de operare
  a deșeurilor din construcții și demolări, pentru anul 2024;

PREȘEDINTE,
PETRE-EMANOIL NEAGU

SECRETARUL GENERAL AL JUDEȚULUI BUZĂU

MIHAI-LAURENȚIU GAVRILĂ