Actualitate

Primăria Buzău: DISPOZIȚIE privind convocarea în şedinţă extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Buzău

Primarul municipiului Buzău, judeţul Buzău:

Având în vedere:

– prevederile art. 133, alin. (2), lit. a), art. 134, alin. (1), lit. a), alin. (4), art.139, alin. (5), lit. c), art. 196, alin. (1), lit. b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

DISPUNE:

        Art. 1.- Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Buzău în şedinţă extraordinară, pentru VINERI, 22 decembrie, ora 12:00, şedinţă care va avea loc în sediul Consiliului Local al Municipiului Buzău, situat în municipiul Buzău, Piaţa Daciei, nr. 1, în Palatul Comunal, etaj 1, sala Stan Săraru (sala 24).    

Proiectul ordinii de zi al şedinţei este următorul:

          1.- Proiect de hotărâre nr. 273/13.12.2023 privind aprobarea schimbării sediului Direcției de Asistență Socială a Municipiului Buzău;

          2.- Proiect de hotărâre nr. 274/15.12.2023 privind rectificarea 9 a bugetului Municipiului Buzău pe anul 2023;

          3.- Proiect de hotărâre nr. 275/15.12.2023 privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “CREȘTEREA MOBILITĂȚII URBANE PRIN REALIZAREA UNUI HUB DE TRANSPORT ȘI AUTOBAZĂ ÎN MUNICIPIUL BUZĂU”, Proiect finanțat prin proiectul în parteneriat cu Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, Sprijin la nivelul Regiunii Sud-Est pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile: mobilitate urbană, regenerare urbană COD SMIS 143538, Componenta 1 – Apel: POAT/868/1/1/1/Asistenţă orizontală pentru beneficiarii FESI şi specifică pentru beneficiarii POAT, POIM şi POC, inclusiv instruire pentru aceştia şi pentru potenţialii beneficiari FESI (Fondurile Europene Structurale și de Investiții);

          4.- Proiect de hotărâre nr. 276/15.12.2023 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Buzău nr. 233 din 30.10.2023 privind actualizarea cheltuielilor legate de proiectul „Reabilitarea zonei urbane pietonale multifuncționale Piața Daciei și conectarea la zona extinsă de mobilitate urbană integrată din municipiul Buzău ” COD SMIS 129372 – Axa prioritară 4, Prioritatea de Investiții 4e, Obiectiv specific 4.1 – Apel de proiecte nr POR/182/4/1/Reducerea emisiilor de carbon în municipiile resedință de judeţ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă;

          5.- Proiect de hotărâre nr. 277/15.12.2023 privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investițiiCENTRU INTEGRAT DE COLECTARE SEPARATĂ A DEȘEURILOR PRIN APORT VOLUNTAR ÎN MUNICIPIUL BUZĂU”, Proiect finanțat prin PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ, Componenta 3 – MANAGEMENTUL DEȘEURILOR;

          6.- Proiect de hotărâre nr. 278/15.12.2023 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a proiectului tehnic și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “REGENERAREA URBANĂ A AREALELOR DEGRADATE DIN ZONA DE INTERVENȚIE UNIRII SUD, SPIRU HARET, NICOLAE BĂLCESCU, MICRO XIV” în municipiul Buzău, Proiect finanțat prin proiectul în parteneriat cu Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, Sprijin la nivelul Regiunii Sud – Est pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile: mobilitate urbană, regenerare urbană COD SMIS 143538, Componenta 1 – Apel : POAT/868/1/1/1/Asistenţă orizontală pentru beneficiarii FESI (Fond European Structural și de Investiții) şi specifică pentru beneficiarii POAT, POIM şi POC, inclusiv instruire pentru aceştia şi pentru potenţialii beneficiari FESI;

7.- Proiect de hotărâre nr. 279/19.12.2023 privind modificarea contractelor de mandat ale administratorilor neexecutivi în Consiliul de Administrație al Societății RAM TERMO VERDE S.R.L. Buzău;

8.- Proiect de hotărâre nr. 280/19.12.2023 privind aprobarea organigramei, statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare pentru aparatul de specialitate al Primarului municipiului Buzău, conform prevederilor Legii nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung;

9.- Proiect de hotărâre nr. 281/19.12.2023 privind aprobarea organigramei, statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Centrului Cultural și Educațional „Alexandru Marghiloman” Buzău;

10.- Proiect de hotărâre nr. 282/19.12.2023 pentru aprobarea Organigramei, Statului de Funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare al Direcției Poliția Locală a Municipiului Buzău.

Art.2. Proiectele de hotărâre prevăzute la art. 1 vor fi puse la dispoziția consilierilor locali în format electronic.

Materialele prevăzute la art. 1 pot fi studiate, în format letric, de către consilierii locali, la cabinetul Secretarului General al Municipiului Buzău.

Art.3.Proiectele de hotărâre au fost inițiate de primarul municipiului Buzău.

Art.4. În preambulul proiectelor de hotărâre prevăzute la art. 1 au fost indicate Comisiile de specialitate la care acestea au fost trimise spre avizare.

Art.5. Proiectele de hotărâre se regăsesc pe pagina de internet a primăriei, www.primariabuzau.ro

Art.6.- Secretarul General al Municipiului Buzău, prin intermediul Serviciului Relaţii cu Publicul, Organizare Alegeri, Îndrumarea Cetăţenilor şi Secretariat, va asigura aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor prezentei dispoziţii.

PRIMARUL MUNICIPIULUI BUZĂU,

Constantin Toma

Etichete

Autorul știrilor

Publicitate

1 Comentariu

Apasă aici pentru a publica un comentariu

  • Nu se iau în discuție și situația traficului/ locuri parcare pe Unirii? . Teoria aplicata de primărie este ,”model european ” dar practica este vai de lume pt posesori auto riverani. Don Primarele puteai sa lași asta macar după sărbători. Rusine