Actualitate

ANUNȚ PUBLIC-PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea condițiilor costurilor nete de gestionare a deșeurilor de ambalaje din deșeuri municipale

Astăzi, 20.12.2023, primarul Municipiului Buzău anunță deschiderea procedurii de
transparenţă decizională a procesului de elaborare a următorului act cu caracter normativ:

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 272/12.12.2023 privind aprobarea condițiilor pentru
acoperirea costurilor nete de gestionare a deșeurilor de ambalaje din deșeuri municipale,
gestionate prin serviciul de salubrizare și reducerea facturii utilizatorilor casnici cu sumele
încasate de la OIREP-uri (organizații care implementează obligațiile privind răspunderea
extinsă a producătorului).

Înscrisurile aferente proiectului de act normativ sunt:
-proiectul de hotărâre;
-înscrisurile invocate în preambulul proiectului de hotărâre.
Documentația poate fi consultată:
 pe pagina de internet a instituţiei, la www.primariabuzau.ro .  
 proiectul de act normativ se poate obţine în copie, pe bază de cerere depusă
la Biroul de relaţii cu publicul al instituţiei.
Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act
normativ supus procedurii de transparenţă decizională se pot depune până la data de
10.01.2024, ora 10:00:   

 ca mesaj în format electronic, pe adresa de e-mail:
ghiseu.unic@primariabuzau.ro;
 prin poştă, pe adresa: Buzău, Piața Daciei, nr. 1, județul Buzău;
 la sediul instituţiei, la Registratură, la adresa: Buzău, Piața Daciei, nr. 1,
județul Buzău.
Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată în scris.
În situația în care în perioada de transparență decizională apar noi modificări
legislative, tarifele din proiectul de hotărâre vor fi modificate potrivit acestor prevederi
legislative.
   Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie la următoarele date de contact:
telefon: 0238.723.371, e-mail: petronela.jipa@primariabuzau.ro, persoană de contact:
Jipa Petronela.

PRIMARUL MUNICIPIULUI BUZĂU,
Constantin TOMA