SĂNĂTATE

CARDUL DE SĂNĂTATE, OBLIGATORIU DE LA 1 IULIE!

De la 1 iulie, cardul de sănătate devine, din nou, obligatoriu. Toate serviciile medicale, de îngrijiri la domiciliu, medicamente și materiale sanitare, se acordă, de luna viitoare, doar cu cardul de sănătate. Excepție vor face serviciile acordate în cabinetele medicilor de familie și în ambulatorii de specialitate. Aici, cardul nu va fi solicitat până în 30 septembrie.

Printr-un comunicat de presă, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate anunță:

“De la 1 iulie va fi reluată obligativitatea utilizării cardului național de sănătate pentru serviciile medicale acordate în unitățile sanitare cu paturi și de către  furnizorii de investigații paraclinice, furnizorii de îngrijiri medicale la domiciliu / îngrijiri paliative la domiciliu, furnizorii de servicii stomatologice, furnizorii de dispozitive medicale și furnizorii de medicamente.

De asemenea, au fost stabilite și alte măsuri:

 • consultațiile medicale acordate în asistența medicală primară și ambulatoriul de specialitate clinic, inclusiv serviciile conexe actului medical furnizate de psiholog și logoped, pot fi acordate și la distanță, utilizând orice mijloace de comunicare. Consultațiile medicale la distanță se acordă cu încadrarea în numărul maxim de 8  consultații pe oră;
 • consultațiile la medicul specialist din ambulatoriu se acordă fără a fi necesar biletul de trimitere;
 • în urma consultațiilor acordate la distanță medicul de familie / medicul specialist va emite toate documentele necesare pacientului ca urmare a actului medical, inclusiv prescripțiile medicale; documentele sunt transmise pacientului prin mijloace de comunicare electronică;
 • medicii din spital pot elibera, dacă situația o impune, la externarea asiguratului, prescripție medicală pentru medicamente cu și fără contribuție personală în ambulatoriu pentru maximum 90 de zile;
 • pentru situațiile care necesită prezentarea de documente casei de asigurări de sănătate de către asigurat, documentele pot fi transmise casei de asigurări de sănătate prin mijloace electronice de comunicare; mijloacele electronice de comunicare se pot folosi și pentru transmiterea de către casele de asigurări de sănătate a documentelor eliberate, necesare asiguraților;
 • s-a prelungit până la data de 30 septembrie 2020 termenul de valabilitate pentru  următoarele documente a căror valabilitate expiră până la această dată:
 • biletele de trimitere pentru specialități clinice, inclusiv pentru specialitatea medicină fizică și de reabilitare;
 • biletele de trimitere pentru specialități paraclinice;
 • recomandările medicale pentru dispozitive medicale, tehnologii și dispozitive asistive – ce se depun / se transmit la casa de asigurări de sănătate;
 • deciziile de aprobare pentru procurarea dispozitivului medical, tehnologiilor și dispozitivelor asistive;
 • deciziile de aprobare emise de către comisia de specialitate de la nivelul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate pentru efectuarea investigației PET-CT.”

CNAS subliniază și că persoanele asigurate aflate în carantină din cauza epidemiei de coronavirus, beneficiază de concedii şi indemnizaţii. Certificatele de concediu medical se eliberează de către medicii de familie.