Actualitate

Consiliul Județean-ANUNȚ privind organizarea ședinței publice

Foto arhiva

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 831/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică și în baza Dispoziției nr. 172/16.05.2023 a Președintelui Consiliului Județean Buzău, vă aducem la cunoștință că în data de 18 mai 2023, ora 10 00 , la sediul Consiliului Județean Buzău, B-dul Nicolae Bălcescu, nr. 48 – sala Dimitrie Filipescu, va avea loc ședința publică a Consiliului Județean Buzău, având pe ordinea de zi proiectul de hotărâre nr. 112/16.05.2023 pentru Aprobarea documentației tehnico – economice, faza Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție și a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare drum județean pentru acces Vulcanii Noroioși DJ 102F km. 0+000-8+800 și DJ 220A, km. 0+000-5+800, Sătuc – Policiori – Vulcanii Noroioși, județul Buzău” – formă finală.

PREȘEDINTE,
PETRE-EMANOIL NEAGU

SECRETARUL GENERAL AL JUDEȚULUI
BUZĂU
MIHAI-LAURENȚIU GAVRILĂ

Etichete