Actualitate

(P) RER SUD dă startul unei noi acțiuni de deratizare

  • RER SUD desfășoară cea de-a doua etapă de deratizare pe raza municipiului Buzău, în perioada 10 Noiembrie – 08 Decembrie 2023
  • ● Etapa de deratizare va cuprinde două treceri

Prima etapă de deratizare va fi executată pe toată raza municipiului Buzău și se va desfășura conform programului aprobat de autoritatea publică locală.

Acțiunea de deratizare va cuprinde 2 treceri. În perioada 10-23 Noiembrie se vor amplasa stațiile de intoxicare, iar în următoarele 2 săptămâni, până pe data de 08 Decembrie se vor verifica stațiile de intoxicare, se va completa cu substanța acolo unde va fi cazul, iar la final se vor ridica toate stațiile de intoxicare de pe locații.

Programul de deratizare

Substanțe și produse folosite

Pentru desfășurarea acțiunii de deratizare sunt folosite următoarele substanțe și produse:

– Statii de intoxicare

– Prodiorat Cuburi Parafinate

Substanțele folosite sunt avizate de Ministerul Sănătății și dețin Fișă Tehnică de Securitate. Se folosesc în conformitate cu informațiile din prospectul produsului sau din Avizul Ministerului.

În situația în care condițiile meteo vor fi nefavorabile, lucrările se vor decala.

Metoda de deratizare

Măsura de combatere a rozătoarelor folosită în desfășurarea activitățiilor de deratizare pe domeniul public presupune amplasarea în spații deschise a stațiilor cu momeli toxice, denumite stații de intoxicare perimetrale.

În ceea ce privește siguranța stațiilor de intoxicare, acestea se deschid doar cu ajutorul unei chei speciale pe care doar operatorii RER SUD S.A. le dețin, iar accesul la substanța raticidă nu se face prin simpla atingere a cutiei. Concret, modul în care stațiile de intoxicare sunt proiectate nu permite accesul la substanță decât rozătoarelor. Amplasarea stațiilor de intoxicare respectă întocmai prevederile din Caietul de Sarcini (Anexă la Contractul nr. 66088/24.04.2033) – Cap. 3, Art. 11 conform cărora “Deratizarea se execută pentru terenurile aparținând domeniului public și privat al municipiului Buzău: terenuri cu vegetație aferente trotuarelor, piețelor, locurilor de joacă, unităților de învățământ, parcurilor, zonelor verzi din cartiere, platformelor de colectare deșeuri (…)”.

Stațiile de intoxicare sunt omologate de Ministerul Sănătății și autorizate de către Direcția de Sănătate Publică Locală și nu pun în pericol celelalte animale sau oamenii tocmai datorită faptului că substanța raticidă nu este împrăștiată pe domeniul public, ci este bine depozitată în interiorul casetelor.

Cadrul legal

RER SUD S.A. desfășoară pe raza municipiului Buzău acțiuni de dezinsecție, dezinfecție și deratizare în baza Contractului de delegare prin concesiune a gestiunii activității de dezinfecție, dezinsecție și deratizare, componentă a serviciului de salubrizare în Municipiul Buzău nr. 66088/24.04.2023, încheiat cu Municipiul Buzău.

În baza acestui contract, RER SUD S.A. acționează în calitate de Operator al serviciului de salubrizare, în sfera activităților de dezinfecție, dezinsecție și deratizare și se supune prevederilor Caietului de Sarcini și Regulamentului de organizare și funcționare, anexe la contractul mai sus menționat, precum și prevederilor legale aplicabile.