Actualitate

Clasa inversată, metodă inedită studiată de dascălii buzoieni în Italia

În perioada 4-8 aprilie 2022, o echipă de dascăli de la Școala Nr. 15 din Buzău a participat la un proiect Erasmus Plus, desfășurat în Italia. Echipa, formată din patru cadre didactice – Vasile Mihaela, Toma Cătălina Mihaela, Rînciog Alina Grațiela și Barbu Georgeta – de la Școala Generală „George Emil Palade”, a luat parte, la Florența, la cursul de formare profesională ”Classroom Management Solutions for Teachers: New Methodologies, Effective Motivation, Cooperation and Evaluation Strategies”. Furnizorul cursului a fost Europass Theacher Academy, trainer Roberta Begliomini.

Timp de cinci zile, cadrele didactice buzoiene au participat la activitățile de formare, precum și la module teoretice ce au cuprins și activități specifice schimbului de exemple de bună practică. În primele două zile, după prezentarea cursanților din cele 7 țări participante, cursul s-a desfășurat în jurul tematicii managementului clasei, confruntarea și rezolvarea problemelor apărute la nivelul colectivelor de elevi. Echipa din Buzău s-a întors acasă cu un valoros bagaj de exemple de bună practică. Profesorii participanți au urmărit o serie de videoclipuri de prezentare a școlilor din care fiecare echipă participantă provine. Dascălii s-au confruntat și cu provocări, de exemplu identificarea diferențelor dintre rolurile pe care le poate îndeplini un dascăl (mentor, ghid, facilitator sau coach).

A treia zi a proiectului de mobilitate a adus, în atenția dascălilor buzoieni, o metodă inedită în ceea ce privește modalitățile practice de abordare. Clasa inversată sau clasa în oglindă (Flipped classroom) este un model de instruire mixtă. Obiectivul acestei metode de predare este trecerea de la învățarea centrată pe profesor la cea centrată pe elev, astfel că rolurile se inversează. Elevul are un rol activ, iar profesorul are rol de îndrumător. Această metodă se desfășoară în etape.  Prima etapă constă în activitatea pe care elevul o desfășoară acasă unde studiază o temă dată, vizionând o serie de videoclipuri, înregistrări sau prezentări ale profesorului sau utilizează aplicații digitale pentru a înțelege mai bine tema. A doua etapă se desfășoară la școală, unde elevul aplică cele învățate, participă la dezbateri, adresează întrebări, dar vine și cu soluții la unele probleme întâmpinate. Astfel, elevul își satisface nevoile individuale de cunoaștere.

Avantajele acestei metode de instruire sunt multiple: oferă libertate în comunicare, învățarea nu se bazează pe reproducere, ci pe interacțiunea directă cu profesorul și colegii, se promovează colaborarea în echipă sau în grup, se realizează o conexiune între profesor și elev.

Ultimele două zile ale cursului au pus accentul pe împărtășirea experienței acumulate de profesori în timpul pandemiei, precum și descoperirea unor noi tematici: table colaborative ce pot fi folosite în activitatea online, platforme  gratuite pentru crearea de teste, instrumente de creare de conținut, dar și platforme pentru jocuri, precum și TBL (Task Based Learning-Învățarea bazată pe sarcini) și PBL(Project Based Learning-Învățarea bazată pe proiect). De asemenea, s-a discutat și modul de evaluare a elevului, cu accent pe modul de oferire a feed-back-ului.

Cursul la care au luat parte cele patru cadre didactice buzoiene s-a încheiat cu festivitatea de decernare a unui certificat care atestă calificarea participanților în utilizarea de noi tehnologii și strategii privind managementul clasei de elevi.

Urmează ca, la nivelul instituției de învățământ buzoiene, cadrele didactice să prezinte și, ulterior, să pună în practică, exemplele de bună practică, dar și activitățile preluate din cadrul cursului. Noile cunoștințe vor fi diseminate în cadrul comisiilor lor metodice din școală, locale și județene.