Actualitate

FACILITĂȚI FISCALE! Impozitul anual pe clădiri, redus cu o cotă de până la 50%. Proiectul este în dezbatere publică

Taxe mai mici pentru anul în curs. Pe site-ul Primăriei Buzău a fost lansat, în dezbatere publică, un proiect care anunță reduceri la impozitul anual pe clădiri cu o cotă de până la 50%. Reducerea poate fi acordată doar acelor persoane fizice sau juridice , proprietari de clădiri, care dovedesc că au avut probleme economice din cauza pandemiei de coronavirus.

Potrivit primului articol din proiectul ”se aprobă reducerea impozitului anual pe clădiri cu o cotă de pana la 50%, pentru clădirile nerezidenţiale, aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice, folosite pentru activitatea economică proprie a acestora sau date în folosinţă printr-un contract de închiriere, comodat sau prin alt tip de contract pentru desfăşurarea unor activităţi economice către alte persoane fizice sau juridice, după caz, dacă în perioada pentru care s-a instituit starea de urgenţă si/sau alerta, ca urmare a efectelor epidemiei coronavirusului SARS-CoV-2, proprietarii sau utilizatorii clădirilor au fost obligaţi, potrivit legii, să îşi întrerupă total activitatea economică sau deţin certificatul pentru situaţii de urgenţă emis de Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri prin care se certifică întreruperea parţială a activităţii economice”.

De asemenea, potrivit unui alt articol ”se aprobă scutirea de la plata taxei lunare pe clădiri datorate de către concesionari, locatari, titularii dreptului de administrare sau de folosinţă a unei clădiri proprietatea publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, după caz, dacă, în perioada pentru care s-a instituit starea de urgenţă si/sau alerta ca urmare a efectelor epidemiei coronavirusului SARS-CoV-2, utilizatorii clădirilor au fost obligaţi, potrivit legii, să îşi întrerupă total activitatea economică”.

Potrivit proiectului cei care au achitat deja impozitul dar dovedesc că au avut probleme economice din cauza pandemiei pot solicita restituirea banilor.

” În cazul în care persoanele prevăzute la art 1 din prezenta hotărâre au plătit impozitul anual pe clădiri datorat pentru anul 2020, până la data de 30 septembrie 2020, acestea pot solicita restituirea diferentei de impozit, în termenul de prescripţie a dreptului de a cere restituirea, în conformitate cu prevederile Codului de Procedura Fiscală”, scrie în același proiect.

Întregul proiect poate fi consultat pe site-ul Primăriei, iar cei care vor să aducă completări o pot face până pe 11 noiembrie. Sugestiile sau opiniile cu privire la proiectul de hotărâre pot fi depuse la sediul Primăriei municipiului Buzău, la Ghişeul Unic.