Actualitate Șansa de Ramnicu Sărat

Într-o școală din Râmnicu Sărat, elevii își vor putea alege disciplinele pe care să le studieze. Doar câteva astfel de unități de învățământ-pilot mai sunt în țară

O școală din Râmnicu Sărat inclusă alături de alte cinci într-un  program pilot, care printre altele permite elevului să-și aleagă disciplinele pe care vrea să le studieze.

Este vorba despre Școala Gimnazială Gheorghe Vernescu din municipiul Râmnicu Sărat, celelalte școli incluse în proiect fiind din București, din Baia Mare, Călărași, Iași și Sibiu. În toate aceste școli care vor funcționa după principiile programului România Educată,  care va începe în anul școlar 2021-2022 tot sistemul de predare va fi schimbat. Elevii şi profesorii vor avea parte de un proces de predare-învăţare-evaluare mai apropiat de dorinţele şi nevoile fiecărei comunităţi şi mai apropiat de cerinţele şi exigenţele unui învăţământ modern, de secol XXI, centrat în mod real pe elev.  Practic, modelele curriculare și planurile cadru vor fi adaptate de către școli în funcție de nevoile comunității, de resursele umane și materiale existente, astfel încât să permită proiectarea pe arii de învățare, și nu pe discipline.

„Se vor pilota modele de predare-învățare în sistem blended learning, cu predare alternativă și cu prezență fizică la intervale periodice,care să permită proiectarea sub miez de arii de învățare și nu pe discipline. Aici este vorba de ceea ce ne dorim cu toții, de o învățare inter și trans-disciplinară, pe arii de competențe și nu separate disciplinar.” a precizat ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu

De asemenea, evaluarea copiilor va fi făcută după criterii noi. De exemplu se vor înlocui tezele semestriale cu un portofoliu al elevului, construit pe baza unor criterii clare de evaluare prezentate fiecărui elev la începutul semestrului, acţiune prin care se urmăreşte evaluarea reală a progresului pe durata unui semestru, pornind de la competenţe evaluate iniţial şi la final.  La nivel liceal, se va permite elevilor să se concentreze pe materiile care sunt de interes pentru examenele de bacalaureat şi de admitere la facultate, astfel este facilitat dreptul copilului de a alege anumite discipline.

“Parcursul și progresul elevului va fi descris într-o manieră care se apropie mult mai mult de sistemele de învățământ către care ne uităm cu admirație. Este o evaluare care, la nivel pilot va încerca să înlocuiască evaluarea bazată pe calificative și care să reducă presiunea evaluării asupra elevilor, îndeosebi în învățământul primar”, explică ministrul Educației.

Rezultatele noii modalități de predare și de evaluare a copiilor vor  monitorizate continuu de către Direcţia Generală România Educată, iar modelele care se dovedesc de succes vor fi propuse la nivel naţional, după eventuale adaptări suplimentare.

Potrivit ministrului Educației, Planul Național de Redresare și Reziliență urmează să finanțeze un număr de 60 de școli pilot în continuare.