Actualitate

O șansă unică! Mobilier nou și laboratoare inteligente, în toate școlile din Buzău

Modernizarea completă a unităților de învățământ din tot județul! Este un obiectiv care ar putea fi atins dacă managerii instituțiilor ar prinde trenul fondurilor europene. Mai exact două apeluri competitive de proiecte finanțate prin Programul Național de de Redresare și Reziliență  pun la bătaie sume importante pentru ca școlile, grădinițele și chiar palatele și cluburile copiilor, cluburile sportive, cabinetele de asistență psihopedagogică să fie dotate cu mobilier nou și echipamente inteligente.  

Și cum timpul de pregătire al proiectelor nu este unul foarte mare, iar competiția destul de strânsă, la Buzău primul pas deja a fost făcut. Reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean Buzău au mers în tot județul unde au avut întâlniri cu potențialii beneficiari astfel încât aceștia să știe ce au de făcut.

”Inspectoratul Școlar Județean Buzău a organizat sesiuni de informare cu directorii tuturor unităților de învățământ și cu reprezentanții UAT-urilor, care au și calitatea de aplicant, în centrele zonale din municipiul Buzău, municipiul Rm. Sărat și din localitățile Pătârlagele, Berca, Pogoanele. Obiectivele acestor întâlniri constau în conștientizarea oportunităților create prin implementarea acestor proiecte, pornind de la nevoile identificate la nivelul unităților de învățământ și întărirea relațiilor de colaborare între școală și comunitatea locală”, informează IȘJ printr-un comunicat de presă.

În urma acestor întâlniri, așteptările inspectorului general școlar județean, Daniela Palcău, sunt foarte mari și spera că fiecare școală din județ să depună cel puțin un proiect.

Iată ce s-ar putea schimba în școlile din județ:

Primul apel vizează dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe” (palatele și cluburile copiilor, cluburile sportive, cabinetele de asistență psihopedagogică), cu o valoare financiară totală a apelului de proiecte de 1.068.260.200 euro. Acest apel de proiecte vizează 3 tipuri de investiții:

 • DIGITALIZAREA MEDIILOR DE ÎNVĂȚARE DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR. Pentru această subcomponentă, valoarea totală alocată este de 377.360.200 euro, fără TVA, valoare eligibilă din PNRR, repartizați pe fiecare investiție, astfel:
  • 5.200 laboratoare de informatică echipate.
  • 3.600 școli cu clase de nivel primar, gimnazial si liceal dotate cu echipamente IT pentru digitalizarea resurselor de învățare.
  • 909 laboratoare informatice din școlile de educație și formare profesională.
  • INFRASTRUCTURĂ ȘCOLARĂ. Pentru această subcomponentă, valoarea totală alocată este de 600.000.000 euro, fără TVA, valoare eligibilă din PNRR, repartizate astfel:
   • 75.000 de săli de clasă/săli pentru activități extrașcolare sau sportive, dotate cu mobilier.
   • 10.000 de laboratoare/cabinete din sistemul de educație preuniversitar, inclusiv cabinetele de asistenta psihopedagogică.
  • DOTAREA CU ECHIPAMENTE, INCLUSIV DIGITALE, A ATELIERELOR DE PRACTICĂ DIN REȚEAUA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI PROFESIONAL ȘI TEHNIC. Pentru această subcomponentă, valoarea totală alocată este de 90,9 mil euro, fără TVA, valoare eligibilă din PNRR, pentru:
   • 909 unități de învățământ IPT dotate cu laboratoare de practică funcționale.

Al doilea apel vizează Dotarea cu laboratoare inteligente a unităților de învățământ secundar superior, a palatelor și a cluburilor copiilor”,cu o alocare financiară de 117.499.800,00 de euro, prin pentru dotarea cu echipamente TIC de tip „smart lab” și materiale educaționale specifice pentru dezvoltarea unui laborator digital inteligent în fiecare liceu, colegiu, școală profesională, precum și în palatele și cluburile copiilor. În cadrul apelului vor fi finanțate următoarele tipuri de activități:

 1. Achiziționarea de echipamente tehnologice (inclusiv mobilier ergonomic adaptat și integrat specific) pentru dezvoltarea unor laboratoare inteligente digitale, conform OME nr. 3497/2022 pentru aprobarea standardelor de echipare a unităților de învățământ preuniversitar cu echipamente tehnologice, cu modificările ulterioare;
 2. Achiziționarea de conținut educațional, care va acoperi domenii din programa școlară și de software/licență cu specific educațional care să asigure distribuirea centralizată, în rețeaua locală, a materialelor didactice pe dispozitive;
 3. Conectarea dispozitivelor din laboratorul inteligent la rețeaua de comunicații a unității de învățământ;
 4. Instruirea cadrelor didactice pentru utilizarea echipamentelor aferente conceptului de laborator inteligent digital integrat.