Actualitate

(P) ANUNȚ privind organizarea ședinței publice din data de 28 MARTIE 2024

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 831/2022 pentru
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 52/2003 privind
transparența decizională în administrația publică și în baza Dispoziției
nr. 93/21.03.2024 a Președintelui Consiliului Județean Buzău, vă aducem la
cunoștință că în data de 28 martie 2024, ora 10 00 , la sediul Consiliului
Județean Buzău, B-dul Nicolae Bălcescu, nr. 48 – sala Dimitrie Filipescu, va
avea loc ședința publică a Consiliului Județean Buzău, cu următoarea ordine de
zi:

I. PROIECTE DE HOTĂRÂRE:

 1. Proiect de hotărâre nr. 65/2024 pentru aprobarea rectificării a II-a a
  bugetului propriu al Județului Buzău pe anul 2024;
 2. Proiect de hotărâre nr. 66/2024 pentru aprobarea rectificării I a bugetului
  de venituri și cheltuieli pe anul 2024 al Spitalului Județean de Urgență
  Buzău;
 3. Proiect de hotărâre nr. 67/2024 pentru aprobarea rectificării I a bugetului
  de venituri și cheltuieli pe anul 2024 al Muzeului Județean Buzău;
 4. Proiect de hotărâre nr. 68/2024 pentru aprobarea rectificării a II-a a
  bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 al Direcției Generale de
  Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău;
 5. Proiect de hotărâre nr. 69/2024 privind aprobarea formei actualizate II a
  Programului de achiziții publice al proiectului „Consolidare, restaurare și
  dotare Biblioteca Județeană Vasile Voiculescu Buzău” Cod S.M.I.S.,
  Contract de finanţare nr. 1539/12.03.2018;
 6. Proiect de hotărâre nr. 70/2024 privind aprobarea formei actualizate II a
  Programului de achiziții publice al proiectului „Dotarea Ambulatoriului de
  Specialitate Integrat al Spitalului Județean de Urgență Buzău” Cod S.M.I.S.
  126730 Contract de Finanțare nr. 4.593 din data de 22.07.2019;
 7. Proiect de hotărâre nr. 71/2024 privind aprobarea formei actualizate I a
  Programului de achiziții publice al proiectului „Dotarea cu Microbuze
  Școlare Verzi (electrice) pentru unități de învățământ preuniversitar din
  județul Buzău” cod 9 – PNRR/2023/C15/MEDU/l10, Contract de finanţare
  nr. ME11992/12.09.2023, nr. CJB15784/13.09.2023;
 8. Proiect de hotărâre nr. 72/2024 privind aprobarea formei actualizate I a
  Programului de achiziții publice al proiectului „Dotarea cu mobilier,
  materiale didactice și echipamente digitale pentru unele unități de
  învățământ preuniversitar, precum și a unor unități conexe din Județul
  Buzău” cod F-PNRR-Dotări-2023-2601, Contract de finanţare nr.
  139DOT/2023;
 9. Proiect de hotărâre nr. 73/2024 privind aprobarea formei actualizate I a
  Programului de achiziții publice al proiectului „Eficientizare energetică a
  clădirii administrative C3 din incinta imobilului situat în municipiul Buzău,
  B-dul Nicolae Bălcescu, nr. 48”, Contract de finanţare
  nr. 561/G/GES/22.05.2023;
 10. Proiect de hotărâre nr. 74/2024 privind aprobarea formei actualizate II a
  Programului de achiziții publice al proiectului „Extinderea și dotarea Unității
  de Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgență Buzău”;
 11. Proiect de hotărâre nr. 75/2024 privind aprobarea formei actualizate I a
  Programului de achiziții publice al proiectului „Renovarea/modernizarea a 3
  biblioteci locale pentru a deveni hub-uri de dezvoltare a competențelor
  digitale și dotarea cu echipamente IT a 26 de biblioteci locale din județul
  Buzău”. Contract de finanțare MCID-DGGCPNRR nr. 760.210/20.11.2023;
 12. Proiect de hotărâre nr. 76/2024 privind aprobarea acordării de subvenții
  pentru activități de asistență socială de la bugetul Județului Buzău în anul
  2024, conform Legii nr. 34/1998;
 13. Proiect de hotărâre nr. 77/2024 privind stabilirea și aprobarea plății unor
  recompense bănești aferente unor bunuri arheologice descoperite pe raza
  teritoriului județului Buzău de către persoane fizice;
 14. Proiect de hotărâre nr. 78/2024 pentru aprobarea participării Consiliului
  Județean Buzău în calitate de partener al Uniunii Artiștilor Plastici – Filiala
  Buzău pentru organizarea și desfășurarea ediției a XII-a a Proiectului
  „Măgura Art”, iulie 2024;
 15. Proiect de hotărâre nr. 79/2024 pentru aprobarea asumării de către
  Consiliul Județean Buzău a unor responsabilități financiare pentru
  organizarea ediției 2024 a „Universității de vară de la Rm. Sărat” de către
  Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului
  Românesc;
 16. Proiect de hotărâre nr. 80/2024 pentru aprobarea unor cofinanțări ale
  Consiliul Județean Buzău pentru activități școlare;
 17. Proiect de hotărâre nr. 81/2024 privind aprobarea completării art. 3 din
  Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr. 97/2023 pentru aprobarea
  asumării de către Consiliul Județean Buzău a cofinanțării a trei proiecte de
  investiții ale Consiliului Raional Soroca și, respectiv Preturii Sectorului
  Botanica din Republica Moldova;
 18. Proiect de hotărâre nr. 82/2024 pentru stabilirea destinației imobilului din
  strada Chiristigii nr. 3, proprietatea publică a Județului Buzău, aflat în
  administrarea Consiliului Județean Buzău;
 19. Proiect de hotărâre nr. 83/2024 pentru aprobarea demolării imobilului
  proprietate privată a Județului Buzău situat în municipiul
  Rm. Sărat, strada Focșani, nr. 1B, județul Buzău;
 20. Proiect de hotărâre nr. 84/2024 privind aprobarea Protocolului de
  colaborare între Consiliul Județean Buzău și Ministerul Apărării Naționale
  pentru punerea la dispoziție, cu titlu gratuit, a ortofotoplanurilor în format
  digital pentru teritoriul administrativ al județului Buzău;
 21. Proiect de hotărâre nr. 85/2024 privind aprobarea modificării și
  actualizării Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Eco Buzău
  2009” la care Județul Buzău este membru asociat;
 22. Proiect de hotărâre nr. 86/2024 pentru aprobarea unor modificări în statul
  de funcții al Spitalului Judeţean de Urgență Buzău;
 23. Proiect de hotărâre nr. 87/2024 pentru aprobarea modificării nivelului unui
  post din statul de funcţii al Teatrului „George Ciprian” Buzău;
 24. Proiect de hotărâre nr. 88/2024 pentru aprobarea modificării nivelului unui
  post din statul de funcţii al Centrului Judeţean de Cultură şi Artă Buzău;
 25. Proiect de hotărâre nr. 89/2024 pentru aprobarea situațiilor financiare
  anuale, a contului de profit și pierdere, repartizării profitului realizat în
  exercițiul financiar 2023 precum și aprobarea bugetului de venituri și
  cheltuieli al Societății „Domenii Prest Serv” SRL Buzău pentru anul 2024;
 26. Proiect de hotărâre nr. 90/2024 pentru stabilirea unui mandat special
  reprezentantului Județului Buzău în Adunarea Generală a Acționarilor la
  Societatea „Compania de Apă” SA Buzău pentru ședința ordinară din data
  de 02.04.2024.
  II. RAPOARTE
 27. Raport privind activitatea desfășurată de Autoritatea Teritorială de Ordine
  Publică a Județului Buzău în anul 2023;
 28. Raport privind situația gestionării bunurilor din proprietatea județului
  Buzău în anul 2023;
 29. Raport de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 în cadrul Consiliului
  Județean Buzău în anul 2023;
 30. Raport anual privind transparența decizională în anul 2023.

PREȘEDINTE,
PETRE-EMANOIL NEAGU

SECRETARUL GENERAL AL JUDEȚULUI BUZĂU
MIHAI-LAURENȚIU GAVRILĂ

Autorul știrilor

Publicitate

1 Comentariu

Apasă aici pentru a publica un comentariu

 • Aceste propuneri de hotarare reprezinta un pas important in asigurarea unui proces transparent si eficient in cadrul administratiei publice locale.