Actualitate

Primăria Buzău caută consilier de etică. Ce presupune acest post

Primăria municipiului Buzău a rămas fără consilier de etică, motiv pentru care va organiza concurs în vederea ocupării acestui post. Postul nu revine cuiva din afara Primăriei, ci va fi ocupat tot de un angajat al instituției, care pe lângă sarcinile pe care le are deja, va primi și atribuții de consilier de etică.

Ce face un consilier de etică?

  • monitorizează modul de aplicare și respectare a principiilor și normelor de conduită de către funcționarii publici din cadrul autorității sau instituției publice și întocmește rapoarte și analize cu privire la acestea;
  • desfășoară activitatea de consiliere etică, pe baza solicitării scrise a funcționarilor publici sau la inițiativa sa atunci când funcționarul public nu i se adresează cu o solicitare, însă din conduita adoptată rezultă nevoia de ameliorare a comportamentului acestuia;
  • semnalează practici sau proceduri instituționale care ar putea conduce la încălcarea principiilor și normelor de conduită în activitatea funcționarilor publici;
  • analizează sesizările și reclamațiile formulate de cetățeni și de ceilalți beneficiari ai activității autorității sau instituției publice cu privire la comportamentul personalului care asigură relația directă cu cetățenii și formulează recomandări cu caracter general, fără a interveni în activitatea comisiilor de disciplină;

Pentru cei interesați, dosarul, care va conține o scrisoare de intenție, o copie a actului de numire în funcție, o copie a diplomei de licență și o declarație de integritate, poate fi depus până vineri, 22 octombrie, urmând ca pe 4 noiembrie să aibă loc interviul de evaluare a abilităților de comunicare.

În trecut, consilier de etică în Primăria Buzău a fost Androne Florea, care a ieșit la pensie. El a ocupat acest post vreme de mai mulți ani.

Legea obligă autoritățile locale să aibă desemnat, prin dispoziția conducătorului, un consilier de etică. Acesta este numit pe o perioadă de 3 ani, prin act administrativ, în acest caz, semnat de primar.