Actualitate

SE DAU BURSE PENTRU ELEVII BUZOIENI. Vezi AICI cine se încadrează să primească bani

Elevii din Buzău, fie că vorbim despre cei care au rezultate foarte bune la învățătură, fie despre cei care au o situație materială precară, vor beneficia anul acesta de burse. Peste 2,5 milioane de euro este suma alocată de la bugetul de stat județului Buzău pentru acest capitol.

Banii alocați de la buget vor fi direcționați către fiecare primărie în parte. Mai departe, suma de peste  2,5 milioane de euro va fi împărțită școlilor, pentru acordarea burselor elevilor care îndeplinesc toate condițiile pentru a primi aceste recompense. De menţionat este că primăriile nu vor avea dreptul să utilizeze banii primiți de la bugetul de stat decât pentru acordarea de burse.

În această perioadă, părinții trebuie să întocmească dosarele pe care trebuie să le depună la secretariatele școlilor ori la profesorii diriginți.

Pentru a se încadra la o bursă de merit, un copil trebuie să aibă cel puțin media 8.50 și 10 la purtare pe primul semestru.

Pentru bursele școlare de performanță, un copil trebuie să fi obținut locuri fruntașe la etapele naționale ale unor concursuri organizate de Ministerul Educației sau să se fi calificat în loturile de pregătire organizate de MEC pentru competițiile internaționale, dar și să aibă 10 la purtare.

Bursele de studiu se acordă în limita bugetului aprobat, la cerere, elevilor care au media generală peste 7,00 şi nota 10 purtare la sfârşitul semestrului I, an şcolar 2020-2021, și au un venit lunar mediu net pe membru de familie, pe ultimele trei luni anterioare (DECEMBRIE 2020, IANUARIE, FEBRUARIE 2021) depunerii dosarului, de cel mult egal cu salariul minim net pe economie – 693 lei.

Bursele școlare de ajutor social se acordă în limita bugetului aprobat, la cerere,  elevilor care se încadreaza in una din următoarele categorii:

a.ORFANI SAU BOLNAVI de TBC şi care se află în evidenţa dispensarelor şcolare ori bolnavi de diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorbţie grave, insuficienţe renale cronice, astm bronşic, epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, boli imunologice sau infestaţi cu virusul HIV ori bolnavi de SIDA, sau care suferă de poliartrita juvenilă, spondilită anchilozantă ori reumatism articular, handicap locomotor, tulburări din spectrul autist, boli hematologice (hemofilie, talasemie etc.), surditate, fibroză chistică şi cu orice alte boli cronice pe care consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar le pot lua în considerare; acordarea burselor sociale/pentru motive medicale se face doar pe baza certificatului eliberat de medicul specialist şi avizat de medicul de familie/medicul de la cabinetul şcolar, fără a fi condiţionată de venitul net lunar al familiei.

b. ELEVI DIN MEDIUL RURAL , care sunt şcolarizaţi într-o altă localitate, întrucât nu au posibilitatea să studieze într-o unitate de învăţământ din localitatea de domiciliu;

 c. ELEVI PROVENIŢI DIN FAMILII CARE ÎNDEPLINESC CUMULATIV URMĂTOARELE CONDIŢII:

1. nu realizează un venit net mediu lunar pe membru de familie, pe ultimele 12 luni anterioare depunerii dosarului, mai mare de 50% din salariul minim net pe economie. (693 lei)

2. nu deţin terenuri agricole cu o suprafaţă mai mare de 20.000 mp în zonele colinare şi de şes, şi de 40.000 mp în zonele montane.

O bursa școlară, indiferent de natura ei, va fi de minim 100 de lei. Până acum, decizia acordării de burse școlare era la îndemâna primăriilor.

În ultimii ani,  județul Buzău s-a aflat pe un loc codaș la acest capitol, multe primării neavând bani pentru plăți de acest gen.

Etichete