Actualitate

(P) ANUNȚ PUBLIC Primăria Municipiul Buzău-Taxe și impozite locale

Astăzi, 25.10.2023, primarul Municipiului Buzău anunță deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a următorului act cu caracter normativ:

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 236/25.10.2023 privind stabilirea, la nivelul municipiului Buzău, a impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2024.

 Înscrisurile aferente proiectului de act normativ sunt:

   -proiectul de hotărâre, împreună cu anexele.

   -referatul de aprobare al primarului municipiului Buzău;

               -raportul de specialitate al Direcției Finanțe Publice Locale..

Documentația poate fi consultată:

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus procedurii de transparenţă decizională se pot depune până la data de 20.11.2023, ora 10:00:   

 Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată în scris.
      Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie la următoarele date de contact: telefon: 0238.723.371, e-mail: petronela.jipa@primariabuzau.ro, persoană de contact: Jipa Petronela.

PRIMARUL MUNICIPIULUI BUZĂU,

Constantin TOMA

Etichete