Actualitate

BNR a înființat o nouă structură pentru buna funcționare a sistemelor de plăți

Banca Națională a României a decis înființarea unei noi structuri pentru promovarea și monitorizarea bunei funcționări a sistemelor de plăți și a instrumentelor de plată din România. Concret, Consiliul de Administrație al BNR a hotărât, recent, formarea unui Comitet de Plăți, cu rol consultativ, care sprijină CA al Băncii Naționale pentru îndeplinirea atribuțiilor care îi revin în privința popularizării și urmăririi folosirii tuturor sistemelor de plăți și a instrumentelor de plată din țara noastră, pecum și a celor legate de autorizarea și supravegherea serviciilor și a instrumentelor de plată.

Într-un comunicat de presă al BNR se arată și care sunt obiectivele acestei noi entități:

1)         identificarea măsurilor necesare pentru consolidarea pieței plăților de retail și dezvoltarea unei piețe integrate a plăților;

2)         formularea de propuneri de măsuri în vederea sprijinirii dezvoltării pieței plăților, inclusiv pentru creșterea gradului de siguranță al plăților și menținerea încrederii utilizatorilor în instrumentele și serviciile de plată;

3)         monitorizarea progreselor tehnologice și a evoluției pieței în domeniul serviciilor de plată la nivel național;

4)         stabilirea de strategii în domeniul plăților cu luarea în considerare a impactului reglementărilor europene, internaționale și naționale în materie de plăți la nivelul pieței plăților din România;

5)         identificarea barierelor care limitează creșterea gradului de incluziune financiară, din perspectiva serviciilor de plată, a instrumentelor utilizate și a costurilor aferente acestora;

6)         facilitarea unei strânse cooperări între părțile implicate în furnizarea de servicii și instrumente de plată.

De asemenea, în comunicat se mai precizează că:

“În funcție de subiectele dezbătute, la ședințele Comitetului pot fi invitați reprezentanți ai prestatorilor de servicii de plată din România, inclusiv ai companiilor de tip FinTech și ai mediului de afaceri, autorități ale administrației publice centrale, precum și alte entități cu atribuții relevante în domeniul plăților.”

Mai multe amănunte, AICI.