Actualitate

CJ BUZĂU-ANUNŢ LICITAŢIE

1. Informaţii generale privind autoritatea contractantă: Unitatea Administrativ Teritorială Județul Buzău, municipiul Buzău, bulevardul Nicolae Bălcescu  nr. 48, cod 120260, județul Buzău, CUI 3662495, telefon 0238/414112, fax 0238/725507, email cjbuzau@cjbuzau.ro, consjudbuzau@gmail.com, persoană de contact Alina Constantin.

2. Informaţii generale privind obiectul licitației: închirierea pe o perioadă de 3 ani a unor spații în imobilul proprietate publică a Județului Buzău situat în municipiul Buzău, strada Chiristigii nr. 3, în vederea desfășurării activității de presă.

Cele 14 loturi scoase la licitație reprezintă 14 camere cu una sau două încăperi situate la etajele II și III ale imobilului.

3. Documentaţia de atribuire include: fișa de date, caietul de sarcini, modelul de contract de închiriere și formulare.

3.1. Documentația de atribuire se ridică de la sediul autorității contractante: municipiul Buzău, bulevardul Nicolae Bălcescu  nr. 48,  camera 1 şi se poate obţine începând cu data de 18.12.2023 între orele 8:00 şi 16:00, pe baza unei cereri scrise şi a chitanţei de la casieria unităţii.

3.1. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul autorității contractante, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Direcția juridică și administrație publică locală, Serviciul juridic contencios, camera 1, telefon 0238/414112, int. 209.

3.2. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea documentației de atribuire: contravaloarea documentaţiei de atribuire este 50 lei, iar suma se achită la casieria unităţii.

3.3.  Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 5.01.2024, ora 16.00.

3.4. Spațiile care fac obiectul închirierii pot fi vizionate în perioada 18 – 20 decembrie 2023, între orele 10.00 – 12.00.

4. Informaţii privind ofertele: Ofertele se depun la Registratura instituţiei, municipiul Buzău, bulevardul Nicolae Bălcescu  nr. 48, cod 120260, județul Buzău, camera 10.

4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 8.01.2024, ora 16.30.

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Unitatea Administrativ Teritorială Județul Buzău, municipiul Buzău, bulevardul Nicolae Bălcescu  nr. 48, cod 120260, județul Buzău.

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: 1 exemplar original.

5. Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor: Consiliul Județean Buzău, municipiul Buzău, bulevardul Nicolae Bălcescu nr. 48, județul Buzău, 10.01.2024, ora 10.00.

6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, fax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute Tribunalul Buzău, municipiul Buzău, strada Arhitect Petre Antonescu nr. 4, județul Buzău, cod poștal 120187, adresa e-mail: tr.buzau@just.ro, telefon 0238/717 960, fax 0238/717 959.

6.1. Termenele pentru sesizarea instanţei: Termenul de sesizare este de 6 luni de la data comunicării răspunsului autorității contractante.

7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 12.12.2023.

Etichete