Actualitate

CONSILIUL JUDEȚEAN BUZĂU Anunț privind organizarea ședinței publice din data de 26 OCTOMBRIE 2023

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 831/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică și în baza Dispoziției
nr. 350/19.10.2023 a Președintelui Consiliului Județean Buzău, vă aducem la cunoștință că în data de 26 octombrie 2023, ora 1400, la sediul Consiliului Județean Buzău, B-dul Nicolae Bălcescu, nr. 48 – sala Dimitrie Filipescu, va avea loc ședința publică a Consiliului Județean Buzău, cu următoarea ordine de zi:

PROIECTE DE HOTĂRÂRE:

 1. Proiect de hotărâre nr. 222/2023 privind execuția bugetului propriu al județului Buzău pe cele două secțiuni și a bugetului împrumuturilor interne pe secțiunea de dezvoltare la trimestrul al III-lea 2023;
 • Proiect de hotărâre nr. 223/2023 privind aprobarea utilizării în anul 2023 a excedentului anual al bugetului propriu al județului Buzău rezultat la încheierea exercițiului bugetar la 31 decembrie 2022 – formă actualizată 6;
 • Proiect de hotărâre nr. 224/2023 pentru aprobarea rectificării a X-a a bugetului propriu al județului Buzău pe anul 2023;
 • Proiect de hotărâre nr. 225/2023 pentru aprobarea rectificării I a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Buzău;
 • Proiect de hotărâre nr. 226/2023 pentru aprobarea rectificării a IV-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al Muzeului Județean Buzău;
 • Proiect de hotărâre nr. 227/2023 pentru aprobarea rectificării a VI-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău;
 • Proiect de hotărâre nr. 228/2023 pentru aprobarea rectificării a VI-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al Societății „Domenii Prest Serv” SRL Buzău;
 • Proiect de hotărâre nr. 229/2023 privind repartizarea unor sume din bugetul propriu al judeţului Buzău pe anul 2023 pentru unele unităţi de cult religios recunoscute în România;
 • Proiect de hotărâre nr. 230/2023 pentru aprobarea alocării unei sume de la bugetul propriu al Județului Buzău aferentă desfășurării unor acțiuni dedicate Zilei Naționale a României – 2023 și  Sărbătorilor de iarnă;
 1. Proiect de hotărâre nr. 231/2023 privind acordarea de premii speciale elevilor și profesorilor coordonatori care au obținut rezultate deosebite la olimpiadele școlare naționale și internaționale;
 1. Proiect de hotărâre nr. 232/2023 privind stabilirea costurilor medii lunare de întreținere, a contribuțiilor lunare de întreținere datorate și a baremelor de dotări specifice pentru persoanele adulte asistate în căminele pentru persoane vârstnice, centrele de abilitare și reabilitare a persoanelor adulte cu handicap, precum și în Centrul de asistență medico-socială Pogoanele, unități de asistență socială din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău;
 1. Proiect de hotărâre nr. 233/2023 pentru aprobarea completării Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr. 172/2023 privind completarea Strategiei de Dezvoltare Durabilă a Județului Buzău 2021-2027 pentru un nou orizont de timp și a Strategiei Integrate de Dezvoltare și Promovare a Turismului în Județul Buzău 2021-2030, respectiv, constituirea Comitetului de monitorizare a Strategiei de Dezvoltare Durabilă;
 1. Proiect de hotărâre nr. 234/2023 pentru aprobarea parteneriatului dintre Consiliul Județean Buzău și Asociația Hair Redivivus ca și coorganizator al ediției 35 a Festivalului de muzică rock „TOP T 2023”;
 1. Proiect de hotărâre nr. 235/2023 pentru aprobarea Acordului de parteneriat între Consiliul Județean Buzău și Societatea Română de Radiodifuziune în scopul promovării unor obiective din Strategia de Dezvoltare și Promovare a Turismului în județul Buzău 2021-2030;
 1. pentru aprobarea Acordului de Parteneriat între Unitatea Administrativ – Teritorială Județul Buzău și Unitățile Administrativ Teritoriale beneficiare ale proiectului „Dotarea cu microbuze școlare verzi (electrice) pentru unități de învățământ preuniversitar din județul Buzău”, finanțat în cadrul Planului National de Redresare și Reziliență, componenta C15: Educație, Reforma 6. Actualizarea cadrului legislativ pentru a asigura standarde ecologice de proiectare, construcție și dotare în sistemul de învățământ preuniversitar, Investiția 10. Dezvoltarea rețelei de școli verzi și achiziționarea de microbuze verzi;
 1. Proiect de hotărâre nr. 237/2023 pentru modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr. 211/2023 pentru aprobarea participării Unității Administrativ – Teritoriale Județul Buzău la implementarea proiectului „Eficiența Energetică pentru Clădiri Publice din Regiunea Sud – Est (SEEE-PB)” finanțat prin Instrumentul financiar ELENA – Asistență locală europeană pentru energie/Programul Orizont;
 1. Proiect de hotărâre nr. 238/2023 privind darea în administrarea Consiliului Local al comunei Glodeanu Siliștea a unor tronsoane din drumul județean DJ 102 H, situate în intravilanul satelor Cotorca și Satu Nou, comuna Glodeanu Siliștea;
 1. Proiect de hotărâre nr. 239/2023 pentru aprobarea dării în folosință gratuită a unui spațiu în imobilul proprietate publică a Județului Buzău din municipiul Buzău, strada Chiristigii, nr. 3 pentru activitatea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Ținutul Buzăului”;
 1. Proiect de hotărâre nr. 240/2023 privind organizarea unei campanii de prevenire a consumului de droguri în rândul tinerilor din județul Buzău 2023-2024;
 • Proiect de hotărâre nr. 241/2023 pentru aprobarea modificării nivelului unui post vacant din statul de funcţii al Centrului Judeţean de Cultură şi Artă Buzău;
 • Proiect de hotărâre nr. 242/2023 pentru aprobarea unor modificării în statul de funcții al Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău;
 • Proiect de hotărâre nr. 243/2023 privind aprobarea emiterii licențelor de traseu pentru traseele aferente grupei 06 din Programul județean de transport și aprobarea tarifelor de călătorie pentru efectuarea serviciului public de transport rutier județean de persoane prin curse regulate pentru traseele aferente grupei 06 din Programul județean de transport la nivelul județului Buzău;
 • Proiect de hotărâre nr. 244/2023 privind aprobarea unor modificări ale Programului județean de transport pe grupa de trasee 02, atribuită operatorului de transport SC GRUP ATYC SRL, potrivit prevederilor Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de transport persoane în aria teritorială de competență a Unității Administrativ-Teritoriale județul Buzău nr. 5327/14.03.2023;
 • Proiect de hotărâre nr. 245/2023 privind aprobarea unor modificări ale Programului județean de transport pe grupa de trasee 03, atribuită operatorului de transport SC DAN SEPSI SRL, potrivit prevederilor Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de transport persoane în aria teritorială de competență a Unității Administrativ-Teritoriale județul Buzău nr. 5017/09.03.2023;

PREȘEDINTE, PETRE-EMANOIL NEAGU

Etichete