Actualitate

Coşurile de fum pot provoca tragedii. Cum să-ţi fereşti locuinţa de incendii

Se anunță zile foarte reci, și mai ales nopți cu temperaturi foarte scăzute, ceea ce înseamnă că sobele și centralele vor începe să funcționeze în fiecare locuință. Dar, odată cu punerea acestora în funcțiune, cresc și riscurile de apariție a incendiilor. Pentru a preveni izbucnirea unor incendii devastatoare, care pot lăsa proprietarii pe drumuri, fără agoniseala de-o viață, pompierii vin cu o serie de sfaturi mai mult decât utile. Astfel, înainte de a aprinde focul, persoanele care își încălzesc locuințele cu ajutorul sobelor, trebuie să verifice atent coșurile de fum pentru a se asigura că acestea sunt curățate corespunzător. O atenție deosebită trebuie acordată și zonei din preajma sobelor, unde toate materialele ce s-ar putea aprinde rapid trebuie îndepărtate.

Iată cu ce sfaturi mai vin pompierii, înainte de sezonul rece:

• coşurile de fum vor fi obligatoriu verificate, curăţate şi reparate de persoane specializate şi autorizate; aprinderea funinginii în interior la coşurile necurăţate poate produce o temperatura de 800-1000 °C;

• în podul casei coşul de fum va fi obligatoriu tencuit pentru a nu prezenta fisuri prin care ar putea pătrunde scântei ce pot fi surse de aprindere, dacă în zona lui sunt materiale combustibile;

• se interzice utilizarea sobelor defecte şi a burlanelor metalice fisurate, a reşourilor electrice improvizate, a instalaţiilor electrice improvizate cu prize defecte şi siguranţe la tablourile electrice necalibrate;

• se interzice uscarea lemnelor pe sobele metalice, uscarea rufelor pe cuptorul sobei şi lăsarea nesupravegheată a focului;

 • nu se încarcă soba cu lemne înainte de culcare şi nu se lasă arzătorul aprins la sobele cu gaze naturale pe perioada de noapte nesupravegheate;

• amplasaţi în faţa sobelor cu lemne o cutie metalică: aceasta va asigura protecţia faţă de căderea accidentală, direct pe podea, a lemnelor aprinse, care ar putea determina incendierea materialelor combustibile cu care acestea ar veni în contact;

 • cenuşa şi jăratecul vor fi depozitate în gropi speciale şi se sting cu apă;

• se interzice folosirea buteliilor de gaze lichefiate fără regulatori (ceasuri) de presiune sau cu garnituri deteriorate ori cu furtun de cauciuc fisurat ;

• se interzice cu desăvârşire încercarea cu flacără a etanşeităţii buteliei de gaze lichefiate sau a instalaţiei de gaze naturale; verificarea se face numai cu emulsie de apă cu săpun;

 • la aprinderea focului la aragaz sau sobe alimentate cu gaze naturale se aeriseşte camera, după care întotdeauna se aprinde mai întâi chibritul şi apoi se manevrează robinetul de alimentare cu gaz;

• sobele de metal se dispun la distanţa de 1 metru faţă de pereţii din lemn sau alte materiale ce se pot aprinde uşor; dacă pereţii din lemn sunt izolaţi, distanţa poate fi de 70 cm. Izolarea se face prin căptuşirea peretelui cu cărămizi aşezate pe muchie, pe o suprafaţă care să depăşească cu 50 cm dimensiunile sobei pe verticală şi orizontală;

 • sobele din metal nu se vor aşeza direct pe pardoseala combustibilă; dacă înălţimea picioarelor de la soba nu depăşeşte 25 cm ele vor fi aşezate pe un postament de cărămidă; postamentul trebuie să depăşească perimetrul sobei; folosirea sobelor cu uşi defecte este interzisă.

 • nu este permis a se aprinde focul cu benzină sau alte lichide inflamabile, ori să se ardă lemne lungi, care nu permit închiderea uşii;

 • sobele de cărămidă vor avea pe duşumea, în faţa uşii, o coală de tabla de 70 x 50 cm;

• nu este permis să se aşeze, la mai puţin de 1 m faţă de sobele metalice, la uscat, haine, rufe sau alte obiecte casnice care se pot aprinde;

• focul în sobe nu trebuie lăsat fără supraveghere sau în grija copiilor;

 • se va urmări ca sobele să nu se încălzească peste măsură deoarece pot aprinde obiectele combustibile din jur;

 • se interzice folosirea afumătorilor improvizate în podurile clădirilor prin diferite metode, ori amplasarea lor prin magazii, şuri, remize, şoproane sau lângă materiale combustibile; afumătorile se confecţionează din zidării de cărămidă şi se vor amplasa independent de celelalte construcţii;

 • căile de acces şi accesul la sursele de apă se vor curăţa de zăpadă şi gheaţă, asigurându-se menţinerea permanent liberă a acestora.