Actualitate

(P) ANUNȚ PUBLIC-PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUZĂU

În conformitate cu dispoziţiile art.198, alin. (1) și (2) din O.U.G.
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările
ulterioare, în calitate de primar al municipiului Buzău, aduc la cunoștință
publică faptul că în ședința ordinară a Consiliului Local al Municipiului Buzău
din 28 SEPTEMBRIE 2023 au fost adoptate următoarele hotărâri cu caracter
normativ:

 Hotărârea nr.180/28.09.2023 pentru aprobarea Regulamentului
privind repartizarea și închirierea locuințelor sociale aflate în patrimoniul
Municipiului Buzău și a Regulamentului privind repartizarea și închirierea
locuințelor din fondul locativ de stat aflate în administrarea Consiliului Local al
Municipiului Buzău
 Hotărârea nr.181/28.09.2023 pentru aprobarea Planului Urbanistic
Zonal ’’Reabilitare, consolidare și extindere clădire P+M în vederea amenajării
unei Biserici Penticostale ,,BETLEEM” Buzău“.

Persoanele fizice și juridice interesate pot consulta hotărârile
menționate mai sus pe site-ul www.primariabuzau.ro.

PRIMARUL MUNICIPIULUI BUZĂU,
Constantin Toma