Actualitate

(P) CONSILIUL JUDEȚEAN BUZĂU: ANUNȚ privind organizarea ședinței publice din data de 20 septembrie 2023

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 831/2022 pentru
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 52/2003 privind
transparența decizională în administrația publică și în baza Dispoziției
nr. 319/15.09.2023 a Președintelui Consiliului Județean Buzău, vă aducem la
cunoștință că în data de 20 septembrie 2023, ora 10 00 , la sediul Consiliului
Județean Buzău, B-dul Nicolae Bălcescu, nr. 48 – sala Dimitrie Filipescu, va avea
loc ședința publică a Consiliului Județean Buzău, cu următoarea ordine de zi:
PROIECTE DE HOTĂRÂRE:

 1. Proiect de hotărâre nr. 196/2023 privind aprobarea tarifelor de călătorie
  pentru serviciul public de transport judeţean de persoane prin curse
  regulate în aria teritorială de competență a UAT județul Buzău, grupele de
  trasee 01, 02, 03, în baza Contractelor de delegare a gestiunii încheiate cu
  operatorii de transport SC DAN SEPSI SRL şi SC GRUP ATYC SRL;
 2. Proiect de hotărâre nr. 197/2023 privind aprobarea unor modificări ale
  Programului județean de transport pe grupa de trasee 01, atribuită
  operatorului de transport SC DAN SEPSI SRL, potrivit prevederilor
  Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de transport
  persoane în aria teritorială de competență a Unității Administrativ-
  Teritoriale judeţul Buzău nr. 5016/09.03.2023;
 3. Proiect de hotărâre nr. 198/2023 privind aprobarea unor modificări ale
  Programului județean de transport pe grupa de trasee 02, atribuită
  operatorului de transport SC GRUP ATYC SRL, potrivit prevederilor
  Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de transport
  persoane în aria teritorială de competență a Unității Administrativ-
  Teritoriale judeţul Buzău nr. 5327/14.03.2023.

PREȘEDINTE,
PETRE-EMANOIL NEAGU

SECRETARUL GENERAL AL JUDEȚULUI BUZĂU
MIHAI-LAURENȚIU GAVRILĂ