Actualitate

PLÂNGERE PENALĂ PENTRU O PRIMĂRIE DIN BUZĂU! Alte două, sancționate. Care au fost cauzele

Reclamații în lanț la Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Buzău! Cele mai multe dintre petițiile primite în cursul anului au vizat nereguli sesizate la mai multe primării din județ. La finalul verificărilor în teren, inspectorii AJPIS au aplicat două sancțiuni, iar într-o situație au fost organele de urmărire penală.

”În perioada ianuarie 2020 – noiembrie 2020, Serviciul Inspecție Socială a primit spre verificare în vederea soluționării un număr de 24 petiții/sesizări cu privire la acordarea mai multe drepturi sociale. Concret este vorba despre acordarea ajutorului social; indemnizației pentru creșterea copilului; indemnizației COVID; drepturilor financiare ale asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav; drepturilor beneficiarilor din centre rezidențiale destinate persoanelor adulte cu dizabilități precum și respectarea standardelor de calitate în centre rezidențiale destinate persoanelor vârstnice și adaptarea mediului informațional pentru nevoile persoanelor cu dizabilități” se arată într-un raport al instituției.

Cele mai multe dintre petițiile primite vizau nereguli întâlnite la primăriile din Bălăceanu, Brădeanu, Buzău, C.A. Rosetti, Calvini, Cernătești, Cilibia, Costești, Ghergheasa, Puiești, Săgeata, Ulmeni, Vadu Pașii.

Dacă în cazul a șapte dintre situații, inspectorii sociali au constatat că petițiile nu aveau fundament și nu s-au confirmat, în alte două cazuri au fost aplicate sancțiuni. Este vorba despre primăria Brădeanu și Săgeata.

”În cazul Unității Administrativ Teritoriale Comuna Săgeata, urmare a unui control efectuat de către echipa de inspectori, s-a constat ca primăria nu  și-a îndeplinit obligația legală de a transmite până pe data de 5 a fiecărei luni, pe bază de borderou cererile de beneficiu înregistrate în luna anterioară, însoțite de documente justificative, la Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Buzău, în conformitate cu prevederile art. 14 alin. (2) din Ordonanța de Urgență  nr. 111/2010 privind concediul și indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor cu modificările și completările ulterioare, în consecință, în cazul unui titular de indemnizație pentru creșterea copilului,  nu a fost acordat beneficiul cu respectarea prevederilor legale si ca urmare a fost aplicată o sancțiune contravențională, în conformitate cu prevederile art. 14 alin. (2) din Ordonanța de Urgență  nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor cu modificările și completările ulterioare, faptă care a fost sancționată potrivit art. 25 alin (1), din actul normativ mai sus menționat”, a explicat pentru sansanews.ro, Meluța Niță, directorul AJPIS.

Amenda primită a fost în valoare de 5.000 de lei, sumă pe care a avut-o de plătit și primăria din Săgeata.

”În cazul sesizării de la Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Brădeanu echipa de inspecție a constatat nereguli în ceea ce privește îndeplinirea obligațiilor legale ale primăriei cu privire la realizarea și consemnarea activităților de evaluare/reevaluare, din care să rezulte situația reală familială, socio-economică și a stării de sănătate, de monitorizare a situației și acordare de servicii, a persoanelor încadrate în gradul de handicap grav. De asemenea, primăria nu și-a îndeplinit obligațiile legal prevăzute în ceea ce privește asistenții personali, fapte pentru care a fost sancționată în conformitate cu prevederile art. 40, alin. (2) din Legea nr. 448/2006 Republicată, privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap coroborat cu prevederile art. 29 din  Hotărârea de Guvern nr. 268/2007 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006, cu modificările și completările ulterioare”, a mai spus directorul AJPIS.

Pe de altă parte, în urma sesizării primite, inspectorii sociali au fost nevoiți să sesizeze organele penale. Este cazul primăriei din Cilibia.

”La Unitatea Administrativ Teritorială Cilibia echipa de inspecție a constatat că o titulară de ajutor social nu a declarat informații reale la solicitarea și pe parcursul acordării beneficiului, încasând sume necuvenite cu titlu de beneficiu (ajutor social)  motiv pentru care au fost sesizate organele de cercetare penală”, ne-a informat Meluța Niță.

Directorul AJPIS ne-a spus că un număr de 19 petiții/sesizări au fost soluționate prin control în teren și/sau verificare prin corespondență de birou. De asemenea,  au fost încheiate 19  acte de control prin care au fost dispuse 18 măsuri de remediere a deficiențelor constatate. În scurt timp, măsurile au fost îndeplinite.