Actualitate

PROIECTE DE HOTĂRÂRE înscrise suplimentar pe ordinea de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Buzău din data de 30 octombrie 2023

1. Proiect de hotărâre nr.233/25.10.2023 pentru aprobarea tipului de suport alimentar acordat elevilor Școlii Gimnaziale ”M.Kogălniceanu” și Liceului Tehnologic Meserii și Servicii din municipiul Buzău, în cadrul Programului – pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 450 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat.

  2. Proiect de hotărâre nr.234/25.10.2023PRIVIND ACTUALIZAREA CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT „Sistem inteligent de trafic management și monitorizare bazat pe soluții inovative de eficientizare și reducere a poluării în Municipiul Buzău” COD SMIS 128611 Axa prioritară 4, Prioritatea de Investitii 4e, Obiectiv specific 4.1 Apel de proiecte nr POR/182/4/1/Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reşedință de judeţ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă.

  3. Proiect de hotărâre nr.235/25.10.2023 PRIVIND ACTUALIZAREA CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT „Reabilitarea zonei urbane pietonale multifuncționale Piața Daciei și conectarea la zona extinsă de mobilitate urbană integrată din municipiul Buzău ” COD SMIS 129372 Axa prioritară 4, Prioritatea de Investitii 4e, Obiectiv specific 4.1 Apel de proiecte nr POR/182/4/1/Reducerea emisiilor de carbon în municipiile resedință de judeţ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă.

  PRIMARUL MUNICIPIULUI BUZĂU,

 Constantin Toma

Etichete