Actualitate

Unul dintre cei mai cunoscuți patroni de cluburi și restaurante din Buzău, condamnat la 5 ani de închisoare. Mâna sa dreapta a primit 3 ani de pușcărie

Unul dintre cei mai cunoscuți patroni de restaurante și cluburi din Buzău a fost condamnat la 5 ani de închisoare, fiind găsit vinovat de evaziune fiscală în variantă agravantă și formă continuantă.

De asemenea, mâna sa dreaptă din afacerile sale, cea care se ocupa efectiv de administrarea localurilor a primit 3 ani de închisoare pentru infracțiunea de complicitate fiscală în variantă agravantă și formă continuantă.

Este vorba despre Constantin Sorin Cristea, mai cunoscut buzoienilor drept „Cazma” și Daniela Vlăgea, fostă Lupașcu. Cei doi au fost trimiși în judecată în anul 2018, iar soluția dată de Tribunalul Buzău nu este definitivă. De altfel, cei doi au atacat deja cu apel soluția magistraților buzoieni la Curtea de Apel Ploiești.

Iată mai jos, o parte din soluția Tribunalului Buzău:

Tip soluție: Condamnare fără acord de recunoaştere
Soluția pe scurt: În baza art.9 alin.1 lit.a, alin.2 din Legea nr.241/2005 cu aplic. art.41 alin.2 C.pen.1968 şi art.5 C.pen., condamnă inculpatul CRISTEA CONSTANTIN – SORIN, la pedeapsa de 5(cinci) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în varianta agravantă, în formă continuată. În baza art.65 al.2 C.pen.1968 aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.64 al.1 lit.a) (teza a II-a), lit. b) C.pen.1968 pe o durată de 3 ani. În baza art. 71 C.pen.1968 interzice inculpatului cu titlu de pedeapsă accesorie exercitarea drepturilor prev de art.64 al.1 lit.a) (teza a II-a), lit. b) C.pen.1968. Pedeapsa se execută în regimul prevăzut de art. 57 C.pen.1968. În baza art. 26 C.pen.1968, art.9 alin.1 lit.a, alin.2 din Legea nr.241/2005 cu aplic. art.41 alin.2 C.pen.1968 şi art.5 C.pen., condamnă inculpata VLĂGEA (fostă LUPAȘCU) DANIELA, la pedeapsa de 3(trei) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în varianta agravantă, în formă continuată. În baza art.65 al.2 C.pen.1968 aplică inculpatei pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.64 al.1 lit.a (teza a II-a), lit. b şi lit. c C.pen.1968 pe o durată de 3 ani. În baza art. 71 C.pen.1968 interzice inculpatei cu titlu de pedeapsă accesorie exercitarea drepturilor prev de art.64 al.1 lit.a (teza a II-a), lit. b şi lit. c C.pen.1968. Pedeapsa se execută în regimul prevăzut de art. 57 C.pen.1968. În baza art.19 C.pr.pen., art. 86 al. 1 C.pr.pen. raportat la art.1357 al. 1 C.civ., art. 1382 C.civ., admite în parte acţiunea civilă exercitată de partea civilă Ministerul Finanțelor Publice ca reprezentant al Statului Român, prin Agenția Națională de Administrare Fiscală – Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Galați – Administrația Județeană a Finanțelor Publice Buzău, cu sediul în mun. Buzău, strada Constantin Garoflid nr. 7, jud. Buzău, şi obligă, în solidar, inculpaţii Cristea Sorin – Constantin şi Vlăgea (fostă Lupaşcu) Daniela, iar pe inculpatul Cristea Constantin – Sorin, în solidar şi cu partea responsabilă civilmente SC TESS CLUB INTERNATIONAL SRL, cu sediul în mun. Buzău, B-dul Gării nr.4-6, jud. Buzău, înregistrată în registrul Comerţului sub nr. J10/1945/1993, CUI 5033327, în faliment, prin lichidator judiciar CII Apostol Ion, cu sediul îm mun. Buzău, str. Caraiman, bl. A, ap. 6, jud. Buzău, să plătească părţii civile suma de 1.043.013 lei, reprezentând prejudiciu cauzat bugetului de stat şi a sumelor reprezentând obligaţiile fiscale accesorii datorate, în condiţiile Codului de procedură fiscală. În baza art. 397 al. 2 raportat la art. 404 al. 4 lit. c C.pr.pen. menţine măsura sechestrului asigurator, instituit prin ordonanţa nr. 859/P/2011 din 10.07.2017 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Buzău, asupra bunului imobil aparținând părţii responsabile civilmente SC TESS CLUB INTERNATIONAL SRL cu sediul în mun. Buzău, B-dul Gării nr.4-6, jud. Buzău, înregistrată în registrul Comerţului sub nr. J10/1945/1993, CUI 5033327, în faliment, prin lichidator judiciar CII Apostol Ion, cu sediul îm mun. Buzău, str. Caraiman, bl. A, ap. 6, jud. Buzău, respectiv, imobilul cu nr. cadastral 1279/3 – teren curți contrucții în suprafață de 1.263 m.p. și construcția C1 spațiu comercial cu suprafa?ă construită de 728 m.p., reprezentând Club Tess Junior. În baza art. 397 al. 2 raportat la art. 404 al. 4 lit. c C.pr.pen. menţine măsura popririi asigurătorii dispusă prin Ordonanţa nr. 859/P/2011 din 07.08.2017 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Buzău asupra sumei de 4.187 lei aparținând părţii responsabile civilmente SC TESS CLUB INTERNATIONAL SRL, cu sediul în mun. Buzău, B-dul Gării nr.4-6, jud. Buzău, înregistrată în registrul Comerţului sub nr. J10/1945/1993, CUI 5033327, în faliment, prin lichidator judiciar CII Apostol Ion, cu sediul îm mun. Buzău, str. Caraiman, bl. A, ap. 6, jud. Buzău, consemnată la CEC BANK- Sucursala Buzău, conform recipiselor de consemnare nr.1050304/31.01.2017, nr.1047650/16.12.2016, nr.936054/9.12.2013, nr.930364/29.10.2013, nr.697500/12.01.2010. În baza art.12 din Legea nr.241/2005, îi decade pe inculpaţi din dreptul de a fi fondatori, administratori, directori sau reprezentanţi legali ai unei societăţi reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, iar dacă au fost aleşi sunt decăzuţi din aceste drepturi. În baza art.13 al.1 din Legea nr.241/2005, o copie a dispozitivului prezentei sentinţe se va comunica, la data rămânerii definitive, Oficiului Naţional al Registrului Comerţului pentru a se face menţiunile corespunzătoare în registrul comerţului. Dispune comunicarea unei copii de pe prezenta Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, după rămânerea definitivă. În baza art.274 al. 1,2 C.pr.pen., obligă inculpatul Cristea Constantin – Sorin, în solidar cu partea responsabilă civilmente SC Tess Club International SRL cu sediul în mun. Buzău, B-dul Gării nr.4-6, jud. Buzău, înregistrată în registrul Comerţului sub nr. J10/1945/1993, CUI 5033327, în faliment, prin lichidator judiciar CII Apostol Ion, cu sediul îm mun. Buzău, str. Caraiman, bl. A, ap. 6, jud. Buzău, la plata sumei de 5.000 lei cu titlu de cheltuieli judiciare.

Reporterii Șansa News.ro i-au solicitat și lui Sorin Cristea un punct de vedere în legătură cu situația de mai sus, dar acesta a explicat că nu e foarte priceput în treburile juridice și ne-a indicat să solicităm avocatului său o declarație pe această temă. Astfel, avocatul lui Cristea, Lucian Sălcuțan, a transmis telefonic că deja s-a făcut apel la sentința de la Tribunalul Buzău și că e de părere că clientul său ar trebui achitat în dosarul cu pricina.

„Dosarul domnului Cristea Sorin se află în prezent pe rolul Curții de Apel Ploiești, termenul a fost preschimbat pentru data de 5 iulie 2022 și privește apelul formulat de către Cristea Sorin și de către Vlăgea în acest dosar, dar și Parchetul a făcut un apel față de sentința pronunțată de Tribunalul Buzău.Noi sperăm într-o achitare. Nu consideră că este vinovat de săvârșirea infracțiunilor care sunt puse în sarcina dânsului, adică de evaziune fiscală, și, ca atare, ne vom utiliza toate posibilitățile legale pentru a dovedi nevinovăția”.

După cum se știe, Sorin Cristea este unul dintre cei mai vechi investitori în domeniul Horeca din județul Buzău și a avut de-a lungul anilor afaceri prin care s-au rulat sume consistente de bani.