Actualitate

CJ Buzău-ANUNȚ privind organizarea ședinței publice din data de 16 august 2023

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 831/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică și în baza Dispoziției nr. 276/10.08.2023 a Președintelui Consiliului Județean Buzău, vă aducem la cunoștință că în data de 16 august 2023, ora 1000, la sediul Consiliului Județean Buzău, B-dul Nicolae Bălcescu, nr. 48 – sala Dimitrie Filipescu, va avea loc ședința publică a Consiliului Județean Buzău, având următoarea ordine de zi:

PROIECTE DE HOTĂRÂRE:

  1. Proiect de hotărâre nr. 186/2023 pentru aprobarea rectificării a VII-a a bugetului propriu al județului Buzău pe anul 2023
  2. Proiect de hotărâre nr. 187/2023 pentru aprobarea alocării de la Fondul de rezervă bugetară al Consiliului Județean Buzău a sumei de 1.000.000 lei Unității Administrativ-Teritoriale Comuna Mărăcineni cu titlu de ajutor pentru cheltuieli neeligibile în proiectul „Înființare sistem distribuție gaze naturale în satele Mărăcineni, Căpățânești și Potoceni aparținătoare comunei Mărăcineni, județul Buzău”;
  3. Proiect de hotărâre nr. 188/2023 pentru aprobarea colaborării Unității Administrativ-Teritoriale Județul Buzău cu Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Buzău și Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Rm. Sărat în scopul susținerii serviciilor publice de transport local, delegate de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău – Mărăcineni” și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „ATRAS” Rm. Sărat.