Actualitate

Începe Evaluarea Națională. Cum se desfășoară în școlile din Buzău

Emoții pentru elevii claselor a șasea. Ei susțin, marți, proba la limba română, evaluarea având loc în clase, fizic, indiferent de scenariul în care se află localitatea din care provin.

Marți, 12 mai, se dă starul evaluărilor naționale de la finalul claselor a VI-a, a IV-a şi II-a din anul şcolar 2020 – 2021. Iar cei care sunt primii la testare sunt elevii claselor a VI-a, care încep cu proba scrisă de Limbă şi comunicare. Următoarea probă, cea la matematică și științele naturii are loc mâine. Cele două teste vizează evaluarea competenţelor dobândite în ciclul inferior al gimnaziului. Toate probele se susţin cu prezenţă fizică, indiferent de scenariile în care se află unităţile de învăţământ. Sălile în care se susţin aceste evaluări suntcele în care elevii îşi desfăşoară activitatea în mod obişnuit. 

În școlile cu efective mari de copii din municipiul Buzău, unele clase din ciclul primar au trecut zilele acestea în online pentru ca în sălile respective să poată fi susținute evaluările naționale, cu respectarea distanțării între elevi și a celorlalte reguli sanitare.               

Testele sunt elaborate de Centrul Naţional Pentru Politici şi Evaluare în Educaţie, au un format asemănător cu cel al evaluărilor internaţionale şi trebuie să aibă un nivel mediu de dificultate. Durata alocată rezolvării acestora este de 60 de minute. Testele sunt evaluate în cadrul unităţii de învăţământ, de către cadrele didactice din respectiva unitate, în termen de cel mult 7 zile de la data susţinerii ultimului test.                                                                                          

Rezultatele individuale obţinute la aceste evaluări nu se afişează, nu se comunică public şi nu se înregistrează în catalogul clasei. Rezultatele vor fi valorificate strict la nivelul unităţii de învăţământ prin elaborarea planurilor individualizate de învăţare, acolo unde este cazul, respectiv informarea elevilor şi a părinţilor asupra stadiului formării şi dezvoltării competenţelor evaluate.