Actualitate

(P) CJ Buzău- Anunț important pentru buzoieni

Județul Buzău invită persoanele juridice fără scop patrimonial, respectiv asociații ori fundații constituite conform legii care îndeplinesc condițiile prevăzute de Legea nr. 350/2005, să depună oferta în scopul atribuirii contractelor de finanțare nerambursabilă, pentru domeniul tineret.

Procedura aplicată pentru atribuirea contractelor de finanțare nerambursabilă a proiectelor din domeniul tineret, pe anul 2024 este prevăzută de art. 6 din Legea nr. 350/2005, privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general și de Metodologia de finanțare nerambursabilă pentru activități de tineret și pentru tineret alocate de la bugetul Județului Buzău aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr. 41/28.02.2023.

Durata proiectelor: până la 15.12.2024.

Data-limită pentru depunerea propunerilor de proiect este 22.03.2024, ora 12,00.

Propunerile de proiect pot fi depuse în două variante: personal, la Registratura din Bulevardul  Nicolae Bălcescu nr. 48, municipiul Buzău, sau completate și încărcate în portalul web https://portal.cjbuzau.ro; pentru logarea în portal, este necesar crearea unui cont de utilizator.

Selecția și evaluarea proiectelor în vederea obținerii finanțării nerambursabile se va face de către comisia de selecție și evaluare în perioada 25 – 27.03.2024. Anunțul de participare a fost publicat în Monitorul Oficial al României, partea a VI-a, nr. 33 din data de 20.02.2024.

DIRECTOR EXECUTIV,

MIRELA OPREA