Actualitate

Greu de exmatriculat! Ce se întâmplă din anul școlar viitor. Regulamentul e gata

Ministrul Educației, liberalul Sorin Câmpeanu, a anunțat semnarea și transmiterea spre publicare în Monitorul Oficial a ordinului de ministru care aprobă noul Regulament-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar .

Potrivit acestuia, sunt o serie de noutăți ce voir fi implementate din anul școlar 2022-2023. Una dintre ele vizează faptul că elevii nu vor mai putea fi exmatriculați, indiferent de gravitatea faptelor ce până acum puteau duce la o astfel de situație.

Eliminarea dispozițiilor referitoare la exmatricularea elevilor, având în vedere faptul că dreptul la educație este de ordin constituțional. Prin urmare, măsura exmatriculării va fi posibilă numai pentru învățământul postliceal, care nu are caracter obligatoriu”, este una dintre prevederile ordinului ce va intra în vigoare de la 1 septembrie.

De asemenea, regulamentul prevede și ”eliminarea oricărei dispoziții/trimiteri care dă posibilitatea colectării de fonduri bănești de la părinții elevilor”.

Modul de notare se schimbă, de asemenea, radical.

Va fi necesară o singură medie generală la finalul anului școlar iar profesorul va avea mult mai multă autonomie în scopul unei evaluări ritmice pe parcursul întregului an școlar. Au fost mai multe variante de lucru, s-a agreat că numărul minim de note pentru o disciplină să fie egal cu N+3, unde N este numărul de ore alocate săptămânal unei discipline. Altfel spus, pentru ă disciplină care are două ore pe săptămână, într-un întreg an școlar vor fi necesare cel puțin 5 note”, a explicat, recent, ministrul Sorin Câmpeanu de la PNL.

Iată, mai jos, elementele de noutate incluse în noul act normativ:

1. Compatibilizarea prevederilor ROFUIP cu structura anului școlar.

2. Reglementarea utilizării catalogului electronic, pentru început, în unități-pilot.

3. Numărul de calificative/note acordate anual fiecărui elev, la fiecare disciplină de studiu, este stabilit de către cadrul didactic, în funcție de numărul unităților de învățare și de numărul săptămânal de ore prevăzut în planul-cadru. La fiecare disciplină numărul de calificative/note acordate anual este cu cel puțin trei mai mare decât numărul de ore alocat săptămânal disciplinei în planul-cadru de învățământ.

4. Modul de încheiere a situațiilor școlare: la fiecare disciplină se încheie anual o singură medie, calculată ca medie aritmetică din numărul de note acordate pe parcursul anului școlar.

5. Includerea unor reglementări privind nivelul antepreșcolar (creșe).

6. Compatibilizarea modului de organizare și funcționare a consiliilor de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar cu legislația primară.

7. Creșterea relevanței formării continue a personalului didactic prin definirea comisiei pentru mentorat didactic și formare în cariera didactică la nivelul fiecărei unități de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică, precizându-se atribuțiile specifice.

8. Precizări privind realizarea transferurilor elevilor.

9. Eliminarea dispozițiilor referitoare la exmatricularea elevilor, având în vedere faptul că dreptul la educație este de ordin constituțional. Prin urmare, măsura exmatriculării va fi posibilă numai pentru învățământul postliceal, care nu are caracter obligatoriu.

10. Eliminarea oricărei dispoziții/trimiteri care dă posibilitatea colectării de fonduri bănești de la părinții elevilor.